Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Ochrana lesov v boji proti lykožrútovi smrekovému v chránených a ťažko dostupných oblastiach Bavorských Álp


Jaroslav Čierny, č. 4/2019, s. 15

Dnes je čoraz častejšie otvorená a diskutovaná téma, ktorá rieši otázku ochrany lesov v boji proti lykožrútovi smrekovému (Ips typographus), kde sa často rozdeľujú názory ochranárov a lesníkov. V súčasnosti aj vplyvom globálneho otepľovania a zmien klímy nastávajú priaznivé podmienky na jeho rozmnožovanie a šírenie. Lykožrút smrekový patrí v strednej Európe k najvýznamnejším škodcom a najčastejšie sa vyskytuje v smrekových porastoch starších ako 60 rokov. Na začiatku roka 2019 postihla Nemecko a Bavorské Alpy silná snehová kalamita sprevádzaná silným vetrom, ktorá spôsobila nemalé škody. Vplyvom silného vetra a enormnej snehovej nádielky dochádzalo k tvorbe a zosuvu lavín. Kalamita so sebou priniesla obrovské množstvo popadaných a poškodených stromov. Na jar sa v Bavorských Alpách začalo s asanačnými prácami zameranými predovšetkým na ochranu lesov a zamedzenie šírenia lykožrúta smrekového na zdravé porasty. Jarné rojenie lykožrúta smrekového začína zhruba na začiatku mája, a preto je veľmi dôležité, aby sa začalo s preventívnymi opatreniami čo najskôr. Pretože hlavne teplé a suché počasie vytvára priaznivé podmienky na jeho ďalšie množenie. Poškodené smrekové porasty hlavne v ťažko dostupných oblastiach a strmých svahoch, kde je ťažký prístup techniky, museli byť následne rýchlo ručne odkôrnené, aby nedošlo k invázii do zdravých porastov. Odkôrnené drevo následne ostalo v lese ako jeho neoddelite ľná súčasť.

Jaroslav Čierny


Ing. Jaroslav Čierny, absolvent katedry environmentální ekologie přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, zapojil se jako brigádník do likvidace škod v Bavorsku.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu