Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Aktuálně ke kauze Rejvíz (Veronica 3/2019, s. 26–27)


č. 4/2019, s. 15

Ministerstvo životního prostředí v letošním roce zrušilo na základě našeho odvolání již druhé chybné rozhodnutí Správy CHKO Jeseníky, v němž povolilo ničení části území NPR Rejvíz. Klíčové pro zrušení rozhodnutí Správy bylo i společné jednání svolané na základě naší žádosti, které se konalo 9. října 2019. Za účasti všech stran byla v terénu vyhodnocena reálná kůrovcová situace. Šetření potvrdilo, že rozšíření kůrovce probíhá nejen v rezervaci, ale v celém jejím okolí a nelze definovat jako ohnisko šíření kůrovce pouze porosty uvnitř rezervace. Šetření na místě i doložená statistika totiž ukázaly, že množství kůrovcových těžeb a napadených a nezpracovaných stromů je v hospodářských lesích okolo rezervace výrazně více než v rezervaci. Ministerstvo v rozhodnutí konstatuje, že v porostech, které navazují na rezervaci od západu a jihu lesníci z církevních lesů nestihli stromy napadené lýkožrouty zpracovat a asanovat.

(Z tiskové zprávy Společnosti přátel Jeseníků a Hnutí DUHA Jeseníky zpracovala redakce.)

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu