Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Petr Skácel


Bohdana Fabiánová, č. 4/2019, s. 34-35

V době setkání s Petrem Skácelem jsem byla ještě hodně malé děvčátko. Často a ráda jsem s tatínkem chodila tzv. do města. Chodili jsme po památkách, ukazoval mi brněnské kostely, obrazy v nich, vyprávěl mi biblické příběhy, které se na obrazech odehrávaly, u kapucínků pak „co byli oni a budeme i my“. Vycházky často odpoledne končily v „lidušce“ na Petrově, kde učil tatínkův kamarád malíř a grafik Jaroslav Škarohlíd a taky bratr básníka Jana Skácela malíř Petr Skácel. Krásně to tam vonělo barvami a bylo tam vlídno. Petra Skácela jsem se tedy rozhodně nebála, protože byl laskavý a usměvavý. Jednou jsem tam něco malovala a tatínek se ptal, jestli bych nemohla do lidušky chodit. Strýc Škarohlíd se usmál se slovy: Pepo, na malování není, bude šikovná na něco jiného. A Petr Skácel se otočil a s udivením jej káral: Jak to můžeš u tak malého děcka říct a poznat. Už to ale zůstalo u prvního rozhodnutí, ke kterému se taťka přiklonil.

No, a tak jsem nejen nezačala chodit na Petrov do výtvarky ke strejdovi Škarohlídovi, ale ani jsem tam nezačala chodit malovat k Petru Skácelovi. Výtvarno mě ale uchvacovalo, byť jsem byla jen obdivným pozorovatelem. A tak to zůstalo doteď.

25. září 2019 uplynulo 95 let od malířova narození.

Bohdana Fabiánová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu