Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Datlík tříprstý v Brdech


Bohumil Fišer, č. 4/2019, s. 46

Opeřenec, kterého vzácně můžeme potkat v našich pohraničních horách, žije i v jižní části chráněné krajinné oblasti Brdy, kde se hospodaří přírodě blízkým způsobem. V lesích tu jsou stromy různého stáří, ponechávány jsou staré a doupné stromy, zlomy a vývraty. Právě takové prostředí datlíkovi vyhovuje, poskytuje mu dostatek potravy i možností k hnízdění.

Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) patří mezi silně ohrožené druhy, k životu potřebuje jehličnaté či smíšené lesy pralesovitého charakteru se starými stromy, kterých v naší krajině mnoho nezbylo. V českém vnitrozemí byl zaznamenán ve Žďárských vrších a Brdech.

První zprávy o výskytu datlíka tříprstého v Třemšínských Brdech jsou z let 1985 až 1989, kdy bylo jeho hnízdění předpokládáno poblíž obce Chynín. Další zpráva je z přelomu září a října roku 2015, kdy byl zahlédnut v lokalitě Marásek, také v jižní části Brd. Jasný důkaz ale přineslo až pozorování Josefa Vrány v roce 2016 poblíž obce Chynín. Další potvrzení máme z letošního roku od pana Přemysla Vacka; hnízdní dutinu nalezl poblíž Marásku.

Datlík tříprstý je středně velký druh šplhavce z čeledi datlovitých (velikost 21-24 cm). Je podobný strakapoudu velkému, ale je bez červeného zabarvení. Na tvářích má široké černé pruhy, záda jsou bílá s jednotlivými černými skvrnami. Po stranách těla je silně příčně proužkován, samec má citronově žluté temeno, samice má temeno šedé. Je stálý, monogamní. Hnízdí jednou ročně (duben až květen) v hnízdní dutině, kterou si tesá sám. Samice snáší 3-4 bílá vejce, na vajíčkách sedí oba rodiče, oba se také starají o vylíhlá mláďata, která dospívají po 2 měsících. Jako potrava datlíkům slouží různé druhy brouků, motýlů a mravenců.


Mgr. Bohumil Fišer, AOPK ČR, Správa CHKO Brdy

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu