Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Místo vína švestky


č. 4/2019, s. 48

V Mistřicích na Slovácku vysadili vedle zaniklého vinohradu švestkovou alej a starostu obce těší, že s nápadem na vysazení stromů přišli zahrádkáři, kterým se v poslední době daří a patří k tahounům obecního života. Vybudovali ovocnou školku, ze které si můžou zájemci odnést rouby zajímavých odrůd. Své záhony tam mají i děti ze školy, které pěstují vlastní zeleninu a přitom můžou koštovat, co právě roste, na výzvědy chodí i prckové ze školky. A místo schůzování se setkávají vždycky na zahradě jednoho ze svých členů, kterému odborně pomáhají při řezu, roubování nebo tvarování korun stromů. Zahrádkáři se rozhodli nejen k vysazení nové aleje, ale ve spolupráci s dětmi z místní školy o ni chtějí i pečovat. Na nákup stromů přispěla obci bezmála 150 000 korun Nadace ČEZ. A protože se letos v dubnu vysazovalo za deště a v dosti velké zimě, přišel tekutý doping v podobě slivovice z místních zdrojů k duhu (netýkalo se samozřejmě dětí) a zároveň připomněl, že zdroje jsou obnoveny.

Aleje ovocných stromů podél silnic a cest patří do naší krajiny, ale stárnou, zanikají nebo jsou často vykáceny, aby neohrožovaly příliš rychlé řidiče, či ustupují novým územním rozhodnutím. Aleje jsou však nejen krásným krajinotvorným prvkem, nýbrž byly a jsou i užitečnou součástí života člověka. Byly vysazovány mimo jiné i proto, že krajinou často pochodovala vojska - aleje jim poskytovaly stín k odpočinku i ovoce k osvěžení. A protože se v minulých stoletích cestovalo zdlouhavěji a cestovalo se na voze i pěšky za vozem na dlouhé vzdálenosti, byly aleje užitečné a vítané všemi. I těmi, kdo pracovali na polích nebo jezdili pracovat do lesa. Proto je krásné, že lidé sami pociťují potřebu jejich obnovy. Pojeďme se tedy podívat do Mistřic nedaleko Uherského Hradiště a doufejme, že se jejich alej ujme a brzy se nejen místní dočkají úrody. Můžeme se inspirovat a pokusit se na katastrech svých obcí o realizaci podobných alejí. Doufejme, že v budoucnu ve spolupráci s obcí potěší Veronica fotografiemi i zprávami, jak se mistřickým slivoním daří.

(Inspirována tiskovou zprávou obce Mistřice a Skupiny ČEZ pro čtenáře Veroniky připravila redakce.)

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu