Čtení na tyto dny

Dětská prosba

Přivez mi něco živého -
- utíká Katka k tatínkovi
startujícímu mezi paneláky auto

Něco živého  Určitě
Nezapomeň tati

(Jindřich Zogata)

 

 

 

Doporučujeme ke čtení

Význam a využití dřevobytných hub

č. 4/2020, s. 8-12, pro předplatitele

Houbeles pictus, Houbeles musicus

Petr Maděra, Alžběta Trojanová, Jakub Salaš, č. 4/2020, 14-17, pro předplatitele

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2019

Yvonna Gaillyová, č. 4/2020, s. 36-37

Na DOLním toku

David Veselý, č. 4/2020, s. 38-39

Příčiny ubývání opylovatelů v krajině

Jaromír Čížek, č. 3/2020, s. 2-4

Tvorba regionálních lučních směsí

Ivana Jongepierová, č. 3/2020, s. 8-9

Doufám v objevování stále nových krajin svého srdce

Jan Lepš, č. 3/2020, s. 30-31, pro předplatitele

Jan Lacina výtvarník

Ivo Dostál, č. 3/2020, s. 36-37, pro předplatitele

Jak se budí netopýři


Dagmar Zieglerová, č. 1/2020, s. 11
Kolonie netopýrů rezavých (Nyctalus noctula).
Kolonie netopýrů rezavých (Nyctalus noctula). Foto Anna Bláhová

Zimní období, kdy nelétá hmyz, přečkávají netopýři v pravém zimním spánku, v tzv. hibernaci. V tomto stavu strnulosti sníží svůj metabolismus až na 1/150 základu. Jejich tělesná teplota klesne ze 40 ˚C v době aktivity na 1-10 ˚C, tj. na teplotu okolí. Tep klesne z 500-800 úderů srdce za minutu až na pouhé 4 tepy a s jedním nádechem vydrží okolo 1,5 hodiny.

Na dobu až pěti měsíců se netopýři shromažďují v úkrytech se stálou teplotou 1-10 ˚C, s vysokou relativní vlhkostí, jako jsou jeskyně, štoly, sklepy, panelové domy a velmi často v dutinách stromů. Někteří zimují ve velkém počtu, v tzv. koloniích, jiní jednotlivě. Tažné druhy netopýrů (např. netopýr rezavý, n. pestrý, n. parkový, n. stromový) někdy přelétají z míst letního úkrytu na zimoviště stovky kilometrů.

Přibližně na konci března se netopýři budí, opouštějí zimovací úkryty a snaží se co nejrychleji nahradit ztracenou hmotnost a přemístit se do míst, kde samice rodí mláďata. Někdy opustí úkryt předčasně vylákáni extrémně teplým počasím v době, kdy nepatrná nabídka hmyzu, který netopýři mohou ulovit, nedokáže pokrýt ztrátu energie způsobenou lovem. Naše zkušenosti ukazují, že ve městě jsou často nacházeni extrémně vyhublí netopýři, kteří nemají dost tukových zásob na dokončení hibernace. Netopýři také mohou o svůj zimovací úkryt přijít při kácení stromů nebo při stavebních úpravách. Netopýr nalezený na viditelném místě, na zemi, na zdi nízko nad zemí nebo v budově má obvykle problém a potřebuje pomoc člověka, jinak bychom ho neviděli, protože žije skrytým způsobem života. Nalezený netopýr patří do záchranné stanice.

Dagmar Zieglerová


Autorka je vedoucí ZO ČSOP Nyctalus, jejíž působnost je na území hl. města Prahy a blízkého okolí (www.nyctalus.cz).

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu