Čtení na tyto dny

Principy

Muž
naklání se k dítěti
důrazně říká
nad rudou růží
To je heřmánek
opakuj
a dobrásek opakuje
heřmánek je to

Heřmánku můj
jedno mi to není
Víš o nás ještě
růžičko červená

(Jiřina Salaquardová) 

 

Doporučujeme ke čtení

Erazim Kohák (21. května 1933 – 8. února 2020)

č. 1/2020, s. 3, pro předplatitele

Historie snah o územní ochranu oblasti na soutoku Moravy a Dyje

David Horal, Vladan Riedl, č. 1/2020, s. 4-7

Na jižní Moravě jsem se narodil a hrdě se hlásím k rodnému místu

Antonín Vojtek, č. 1/2020, s. 27-32, pro předplatitele

Hýčkaný vetřelec

Tomáš Růžička, č. 1/2020, s. 41

Máme mít starost o kyslík?

Jan Hollan, č. 4/2019, s. 6-7

Tragédie překotných výsadeb ovocných stromů v krajině

Martin Lípa, č. 4/2019, s. 21-23

Mezi špičkami ledovců

Ema Wayan Danielová, č. 3/2019, s. 29

Babylonské zmatení jazyků

David Veselý, č. 3/2019, s. 36

Jak se budí netopýři


Dagmar Zieglerová, č. 1/2020, s. 11
Kolonie netopýrů rezavých (Nyctalus noctula).
Kolonie netopýrů rezavých (Nyctalus noctula). Foto Anna Bláhová

Zimní období, kdy nelétá hmyz, přečkávají netopýři v pravém zimním spánku, v tzv. hibernaci. V tomto stavu strnulosti sníží svůj metabolismus až na 1/150 základu. Jejich tělesná teplota klesne ze 40 ˚C v době aktivity na 1-10 ˚C, tj. na teplotu okolí. Tep klesne z 500-800 úderů srdce za minutu až na pouhé 4 tepy a s jedním nádechem vydrží okolo 1,5 hodiny.

Na dobu až pěti měsíců se netopýři shromažďují v úkrytech se stálou teplotou 1-10 ˚C, s vysokou relativní vlhkostí, jako jsou jeskyně, štoly, sklepy, panelové domy a velmi často v dutinách stromů. Někteří zimují ve velkém počtu, v tzv. koloniích, jiní jednotlivě. Tažné druhy netopýrů (např. netopýr rezavý, n. pestrý, n. parkový, n. stromový) někdy přelétají z míst letního úkrytu na zimoviště stovky kilometrů.

Přibližně na konci března se netopýři budí, opouštějí zimovací úkryty a snaží se co nejrychleji nahradit ztracenou hmotnost a přemístit se do míst, kde samice rodí mláďata. Někdy opustí úkryt předčasně vylákáni extrémně teplým počasím v době, kdy nepatrná nabídka hmyzu, který netopýři mohou ulovit, nedokáže pokrýt ztrátu energie způsobenou lovem. Naše zkušenosti ukazují, že ve městě jsou často nacházeni extrémně vyhublí netopýři, kteří nemají dost tukových zásob na dokončení hibernace. Netopýři také mohou o svůj zimovací úkryt přijít při kácení stromů nebo při stavebních úpravách. Netopýr nalezený na viditelném místě, na zemi, na zdi nízko nad zemí nebo v budově má obvykle problém a potřebuje pomoc člověka, jinak bychom ho neviděli, protože žije skrytým způsobem života. Nalezený netopýr patří do záchranné stanice.

Dagmar Zieglerová


Autorka je vedoucí ZO ČSOP Nyctalus, jejíž působnost je na území hl. města Prahy a blízkého okolí (www.nyctalus.cz).

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu