Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jak se budí netopýři


Dagmar Zieglerová, č. 1/2020, s. 11
Kolonie netopýrů rezavých (Nyctalus noctula).
Kolonie netopýrů rezavých (Nyctalus noctula). Foto Anna Bláhová

Zimní období, kdy nelétá hmyz, přečkávají netopýři v pravém zimním spánku, v tzv. hibernaci. V tomto stavu strnulosti sníží svůj metabolismus až na 1/150 základu. Jejich tělesná teplota klesne ze 40 ˚C v době aktivity na 1-10 ˚C, tj. na teplotu okolí. Tep klesne z 500-800 úderů srdce za minutu až na pouhé 4 tepy a s jedním nádechem vydrží okolo 1,5 hodiny.

Na dobu až pěti měsíců se netopýři shromažďují v úkrytech se stálou teplotou 1-10 ˚C, s vysokou relativní vlhkostí, jako jsou jeskyně, štoly, sklepy, panelové domy a velmi často v dutinách stromů. Někteří zimují ve velkém počtu, v tzv. koloniích, jiní jednotlivě. Tažné druhy netopýrů (např. netopýr rezavý, n. pestrý, n. parkový, n. stromový) někdy přelétají z míst letního úkrytu na zimoviště stovky kilometrů.

Přibližně na konci března se netopýři budí, opouštějí zimovací úkryty a snaží se co nejrychleji nahradit ztracenou hmotnost a přemístit se do míst, kde samice rodí mláďata. Někdy opustí úkryt předčasně vylákáni extrémně teplým počasím v době, kdy nepatrná nabídka hmyzu, který netopýři mohou ulovit, nedokáže pokrýt ztrátu energie způsobenou lovem. Naše zkušenosti ukazují, že ve městě jsou často nacházeni extrémně vyhublí netopýři, kteří nemají dost tukových zásob na dokončení hibernace. Netopýři také mohou o svůj zimovací úkryt přijít při kácení stromů nebo při stavebních úpravách. Netopýr nalezený na viditelném místě, na zemi, na zdi nízko nad zemí nebo v budově má obvykle problém a potřebuje pomoc člověka, jinak bychom ho neviděli, protože žije skrytým způsobem života. Nalezený netopýr patří do záchranné stanice.

Dagmar Zieglerová


Autorka je vedoucí ZO ČSOP Nyctalus, jejíž působnost je na území hl. města Prahy a blízkého okolí (www.nyctalus.cz).

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu