Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

H. D. Thoreau: … v divokosti spočívá zachování světa


Bohdana Fabiánová, č. 2/2020, s. 34-35
Replika chaty se sochou H. D. Thoreaua.
Replika chaty se sochou H. D. Thoreaua. Zdroj Wikimedia Commons, volné dílo

… v divokosti spočívá zachování světa

Parafrázi těchto slov jsem použila ve čtvrtém čísle roku 2019 v recenzi na knihu Johna Muira, který si to zaznamenal do svého deníku. Inspiroval se filozofem, básníkem a klasikem přírodní esejistiky, o generaci starším myslitelem, kterého považoval za svůj velký vzor, Henrym Davidem Thoreauem.

Tomuto přednímu představiteli transcendentalismu se dostalo velmi důkladného a širokého vzdělání na Harvardu. Ve studiu se věnoval rétorice, řečtině, latině, filozofii, matematice, také teologii nebo mineralogii, francouzštině, němčině, italštině a španělštině. Po epizodickém pedagogickém působení (povolání učitele opustil mimo jiné i proto, že nesouhlasil s tehdy běžně praktikovanými a od učitelů vyžadovanými tvrdými fyzickými tresty páchanými na žácích od útlého věku) a práci v rodinné továrně, kdy již začíná publikovat své první eseje na přírodní témata, se postupně stahuje do samotářského způsobu života. Na pozemku svého přítele si postavil malou chatu, do níž se nastěhoval symbolicky na Den nezávislosti v roce 1845. Zde uprostřed přírody, avšak stále poblíž rodného Concordu (Massachusetts), kde žili přátelé a rodina, prožil dva roky, dva měsíce a dva dny trvající „experiment v prostém žití“. Jeho zkušenosti a zážitky ze života v chatě sepsal v knize Walden, také známé jako Život v lesích (1854).

Za zmínku stojí jeho otevřený projev občanské neposlušnosti spadající do tohoto nezávislého období. Jako protest proti neprávem vedené válce s Mexikem a toleranci otrokářství americkou vládou odmítl podporovat stát a neplatil tzv. daň z hlavy. Dlužnou daň za něj někdo (pravděpodobně rodina) zaplatil a strávil ve vězení jen jednu noc. Přestože se žádný společenský skandál nekonal, názory a postoje vedoucí ho k tomuto „kriminálnímu“ činu vypověděl ve významné eseji Odpor vůči vládě (později nazvané Občanská neposlušnost).


(Tuto odbočku jsem si neodpustila. Esej mi pomohla rozpomenout se na tento druh nesouhlasu s rozhodnutími, která jsou v rozporu s dobrými mravy.)


Thoreau nejraději trávil čas v blízkosti svého rodného kraje. Cestoval až na výjimky jen ve svém nitru a přečetl snad všechny tehdy dostupné cestopisy. Svým samotářstvím se však nestranil lidí, ale prostě se jen nechtěl vzdalovat z přírody, kterou miloval. Za svého života byl ve svém vyzdvihování divočiny a v apelu na ochranu přírody osamocen, knihy se za autorova života nesetkaly s příliš velkými a kladnými ohlasy.

Navzdory tehdejší kritice je dnes Walden a celé dílo v Americe velice ceněno. Thoreau je považován za jednoho z prvních šiřitelů myšlenky „zpátky ke kořenům“, ochrany přírody, práva odporu vůči vládě a konzumnímu způsobu života. Se vznikem environmentální historie a ekologie se dnes čtenáři i odborníci vrací k jeho textům, například k jeho dokumentu, v němž dvěma miliony slov popsal 24 let detailního pozorování okolí Concordu. Popisuje zde přírodní jevy, ale také kritizuje nešetrné lidské zásahy.

Henry David Thoreau zemřel poměrně mlád 6. května 1862 (narodil se 12. července 1817) na tuberkulózu, kterou trpěl od mládí. Teta Louisa se v jeho posledních dnech zeptala, zda se již smířil s Bohem. Thoreau odpověděl: „Nevím, že bych se s ním kdy přel.“

V češtině najdete v knihovnách Thoreauovy knihy Esence života, Týden na řekách Concord a Merrimack, Mainské lesy, Občanská neposlušnost a jiné texty o svobodě a nesvobodě, Toulky přírodou, ale především dvě stěžejní knihy Walden aneb Život v lesíchChůze, ze které pochází citát v názvu tohoto textu.

Bohdana Fabiánová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu