Čtení na tyto dny

Ozvěny

Jít zrána prachem polní cesty bosý
a stanout tváří v tvář
vyjevenému koroptvímu kuřátku
už sotva se mi poštěstí.

Vždyť dávno chodím ulicí,
kde nezavadíš o kapičku rosy.
Však míjím příliš hlučná náměstí.

A potkám-li trs jílku v dlažbě,
což asi zdejším sotva něco říká,
postačí, abych oči přimhouřil,
a slyším koroptvičku opiově tikat.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Moravský kras – známý i neznámý

Leoš Štefka, č. 3/2021, s. 16-20

Poustevníci, žvýkačky a krém na opalování

David Veselý, , č. 3/2021, s. 28

Hugo Václav Sáňka (1859–1929)

Bohdana Fabiánová, č. 3/2021, s. 36

Protější stráň

Matěj Hořava, č. 3/2021, s. 49

Kraj, který miluji

Ivan Dorovský, č. 2/2021, s. 32-33

Pandemická situace v chráněných územích

Vilém Jurek, č. 2/2021, s. 39-41

Nové Mlýny. Dva ze sta

David Veselý, č. 2/2021, s. 10

Chceš-li rozumět krajině, přečti si Sádla

Vilém Jurek, č. 2/2021, s. 47

Mezinárodní noc pro netopýry


Dagmar Zieglerová, č. 2/2020, s. 50

Mezinárodní (dříve evropská) noc pro netopýry je osvětová akce zaměřená na ochranu netopýrů, která se v ČR koná na přelomu srpna a září na cca 50 lokalitách. Jedná se o akci s dlouholetou tradicí, která zaujala mnoho odborníků, celkem se této akce zúčastňuje na 40 států celého světa. Konec srpna je nejvhodnější období pro pozorování netopýrů v přirozeném prostředí. V tu dobu jsou již plně vzletná letošní mláďata, která se učí hlavně od matek potřebné dovednosti, poznávají místo svého narození, potkávají se s jinými druhy netopýrů.

Lidé, kteří se zúčastní takovéto akce, mají možnost se seznámit se životem netopýrů, s možnostmi jejich ochrany i vědeckým výzkumem, dozví se, jak mohou sami pomoci. Často mají možnost zblízka si prohlédnout ochočená trvale hendikepovaná zvířata, mohou se dotknout jejich sametového kožíšku nebo je nakrmit moučnými červy z pinzety. Vzhledem ke skutečnosti, že netopýři s námi žijí doslova pod jednou střechou, je dobré vědět o jejich skrytém způsobu života co nejvíc.

Mezinárodní netopýří noc v ČR je podporována programem Ochrana biodiverzity ČSOP.

Přehled všech netopýřích nocí najdete během léta na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů:
www.ceson.org nebo na Facebooku: (zavináč)Evropska.noc.pro.netopyry

Dagmar Zieglerová


Autorka je vedoucí ZO ČSOP Nyctalus, jejíž působnost je na území hl. města Prahy a v jejím blízkém okolí (www.nyctalus.cz).

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu