Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Ropáka Dostálové, Zelenou perlu Babišovi


Miroslav Patrik, č. 3/2020, s. 29

Hlavními tématy ankety o největšího ničitele životního prostředí za rok 2019 se stal nový stavební zákon s novelou liniového zákona a dále výstavba dálnic, dopravních staveb na Labi a plavební kanál Dunaj-Odra-Labe. V anketě o nejhloupější ekologický výrok za rok 2019 byly v podstatě jednotícím prvkem různé druhy živočichů: lýkožrout smrkový, motýli, včely, sysel obecný, křeček polní, lumíci (savec) nebo lumci (hmyz).

Výsledky 28. ročníku ankety o antiekologický čin Ropák 2019 byly v Brně zveřejněny Dětmi Země v pátek 26. června 2020 společně s výsledky jubilejního 25. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla 2019. Původní termín 24. duben byl zrušen, neboť se česká společnost intenzivně potýkala s pandemií COVID-19. O vítězích svými body rozhodlo 86 členek a členů nezávislé odborné komise ze 103.

Na Ropáka bylo navrženo dvanáct osob, které také postoupily do finále. Polovinu z nich přitom zastupovalo hnutí ANO, tzn. dva bývalí ministři dopravy Dan Ťok (10. místo) a Vladimír Kremlík (6. místo) a ten současný Karel Havlíček (3. místo), hejtman Ladislav Okleštěk (9. místo) a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (4. místo). Stejně jako loni se mezi nimi neobjevil třeba ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ropákem 2019 se s velkým náskokem sedmdesáti bodů před dalším umístěným stala ministryně pro místní rozvoj a poslankyně Klára Dostálová, která by tento titul dostala i od veřejnosti, neboť měla podporu třicet dva procent hlasujících. Druhým favoritem veřejnosti byl ministr zemědělství Miroslav Toman, kterého by volilo osmnáct procent hlasujících.

Klára Dostálová (nestranná za ANO) se stala Ropákem za abnormálně zrychlenou přípravu nového stavebního zákona ve spolupráci s vlivnou Hospodářskou komorou ČR, čímž došlo k neprůhledné privatizaci legislativního procesu. Návrh zákona totiž snižuje efektivní účast veřejnosti a nezajišťuje důslednou ochranu různých veřejných zájmů, neboť hlavní důraz klade na rychlost a nikoliv na kvalitu rozhodování. O zájmech ochrany životního prostředí mají přitom nově rozhodovat stavební úřady.

Druhé místo získal Miroslav Toman (nestranný za ČSSD), který podporuje výstavbu jezu u Děčína, jehož významné škodlivé vlivy na území soustavy NATURA 2000 nelze podle studií dvou univerzit z roku 2018 kompenzovat, a dále unáhleně podpořil plošné použití chemického přípravku Stutox II proti hrabošům polním, které na začátku srpna 2019 povolil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, aniž vyčkal na vyžádané stanovisko Ministerstva životního prostředí, které ve shodě s ornitology, zoology a myslivci následně varovalo před rizikem zbytečných úhynů jiných druhů živočichů, včetně zvláště chráněných. Loni se umístil na 3. místě.

Na třetí místo se dostal ministr dopravy a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestranný za ANO), který prosazuje výstavbu pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany za jím uváděných asi 160 miliard korun, ačkoliv je zřejmé, že reálné náklady budou výrazně vyšší a stavbou by došlo k pokračující centralizaci české energetiky, ke snížení potřebných investic do úspor energie a do rozvoje obnovitelných zdrojů, k další produkci vysoce radioaktivního odpadu a k vysušování krajiny v okolí.

Do ankety Zelená perla 2019 bylo veřejností zasláno čtyřicet čtyři výroků, nicméně do finále se jich mohlo dostat jen osmnáct. Vítězem se stal předseda vlády, poslanec a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který loni v květnu ve své přednášce pro česko-německé podnikatele v Praze prohlásil následující: „Ale my v Čechách máme rádi přírodu. Máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset miliónů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle. A ty včely mají rády tu řepku. Můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě.“ Babiš přitom vlastní i Zelenou perlu 2013!

Druhé místo s rozdílem devadesáti bodů získala ministryně, poslankyně a Ropák 2019 Klára Dostálová, která loni v únoru na otázku, jak se budou v novém stavebním zákoně řešit škodlivě vlivy staveb na přírodu, odpověděla takto: „Nesmí se stát, že se u stavebního řízení najednou objeví sysel nebo jiné chráněné zvíře a celé řízení se zruší. Dneska se prý ‚syslové‘ různě převážejí jen proto, aby se zabránilo výstavbě.“

Na třetím místě se znovu umístil předseda vlády, poslanec a autor Zelené perly 2013 a 2019 Andrej Babiš, který loni v květnu při zahájení volební kampaně do Evropského parlamentu řekl následující: „Například budeme bojovat za to, aby jaderná energetika byla započítána do obnovitelných zdrojů. Vůbec nechápu, proč například jádro není započítáno v obnovitelných zdrojích, když to nemá žádné emise.“

Vyhlášení výsledků na tradičním soirée proběhlo i se strhujícím koncertem kapely Tomáš Kočko & ORCHESTR v brněnském krytu 10-Z. O obou vítězích bylo zaznamenáno kolem osmdesáti pěti mediálních výstupů, což je o třicet osm procent více než loni. Výsledky se během pátku objevily na desítkách serverů a také ve čtyřech televizních stanicích. Důvodem tohoto značného zájmu je zřejmě obsazení předních příček obou anket převážně lidmi za hnutí ANO, včetně jeho předsedy. Ten se pak 28. června 2020 ve svém proslovu „Čau, lidi!“ oběma anketám věnoval kolem pěti a půl minuty, což je asi čtrnáct procent celé jeho promluvy.

Miroslav Patrik, Děti Země

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu