Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Nebe nad Berlínem


Hana Chalupská, č. 3/2011, str. 14

Mám prý pozdravovat anděly, zakončil moji návštěvu ve venkovském koutku brněnských Maloměřic kamarád Šašinka. Na Cassiela a Damiela jen tak nezapomenu, pomyslím si a mávám.

Berlín skoro nehlučí. Berlín prostě je a být Berlínem, jak hlásá slogan tohoto města (neb mít městský slogan je dnes módní), je příjemné. Kola kam oko dohlédne. Řeky, kanály, stromořadí udržovaných vysokokmenů, vyhlídkové lodě, vlaková nádraží kdekoliv potřebujete, viadukty plné kaváren, lokálních pivovarů, galerií, za zahrádkářské kolonie se nestydí ani výstavní čtvrť Kreuzberg. Spréva si tu spokojeně mokřaduje a alternativní kultura až po squaty má silného ducha, správné místo. Půjčovna kol pod otevřeným nebem před luxusním hotelem má noblesu a ohromná stěna domu chudá na okna, ale plná zabydlených ptačích budek má vzkaz. A ten je jednoduchý - tohle město ctí Frommovo Být. Nezvratným důkazem jsou pro mne stovky, tisíce andělů v hejnech vrabců, kteří tu vytvářejí jediný výrazný hluk, který tohle město baví ještě před rozedněním a pak dlouho do noci. Vrabec je komenzál, spolustolovník. V kavárnách a asijských jídelnách vám hopká mezi kořenkou, sojovou omáčkou a solničkou. Tak jsem pozdravovala všechny anděly, i ty co drnčeli křovinami, poskakovali po plotech či chodnících.

Neduhy berlínská aglomerace s Brnem sdílí - herny, závislí lidé bez práce, suburbanizace. Ale přece jenom nad soutokem Svitavy a Svratky dominuje Frommovo Mít. Mám auto, tak můžu najet klidně na cyklistu i s jeho kolem. Mám moc, tak rozhoduji a plánuji bez ohledu na zákony a místní obyvatele. Mám příležitost odpustit něco z evropské dotace, tak to musím prosadit, i když je to ze všech relevantních aspektů nevýhodný projekt. Anděla aby tu pohledal.

Šašinka mě utěšuje populační dynamikou vrabce domácího. Kamarádka Johanka zas urputnou touhou usilovat o to Být po celý život, když už máme tu demokracii a bohužel i spoustu zbytečných obstrukcí úředníků a politiků.

Prý nelze dvakrát vstoupit do téže Sprévy. Snad při druhé návštěvě Berlína tamějších andělů neubyde. Věřím, že to bude právě naopak. A fotoaparát na vrabce s sebou.

Hana Chalupská

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu