Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2021

redakce , Aleš Máchal, Blanka Mikátová, č. 3/2022, s. 48-50

Nemýtit! Zde žijí staré lesy

Jeňýk Hofmeistr, Miroslav Svoboda, č. 3/2022, s. 42-45, pro předplatitele

Moravský krase, vrátím se zase


Tomáš Růžička, č. 3/2021, s. 2-3

Foto Tomáš Růžička

Jsou různé typy krajin. Některé vás uchvátí na první pohled, k jiným si musíte najít cestu a objevit jejich skrytou krásu. Krasová území patří spíše k těm druhým. Jejich podzemní svět je dobře ukrytý a otevře se jen některým. Ano, veřejnosti zpřístupněné jeskyně mohou sice svá tajemství poodhalit každému, ale je mnoho prostor, které mohou prozkoumat jen zasvěcení odvážlivci. Tajemství krasu a propojení podzemního a nadzemního světa je v krajině sice patrné, ale necvičenému oku snadno unikne. Kras je místem stvořeným pro objevy. A nemusí jít jen o objevy nových podzemních prostor.

V tomto čísle našeho časopisu věnovaném Moravskému krasu vám poodhalíme něco z objevitelského života Karla Absolona, pro kterého byl Moravský kras cílem celoživotního bádání, ale představíme i současníky, osobnosti spojené s tímto územím. Mnozí jsou autory článků, o jiných se v nich píše. A samozřejmě v textech, které vám přinášíme, nešlo nezmínit pro kras ikonické netopýry, neznámé jeskynní bezobratlé, navrátivší se sokoly a rostlinné bohatství propasti Macocha. Přinášíme též polemickou úvahu o budoucnosti ochrany zdejších unikátních lesů. Netradiční pohled na kras nabídne zpráva o výzkumu strusek, kvalitě vod v jeskynních systémech nebo článek o nutnosti zatravnit některá pole v chráněné krajinné oblasti. Docela jiným pohledem vnímají kras děti s respiračními nemocemi a roušku tajemství, jak jsou jim prospěšné jeskyně, poodhalí článek o speleoterapii.

Ne náhodou vychází číslo Veroniky o Moravském krasu právě letos u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu. Zde zveřejněné texty nabízíme jako ochutnávku rozmanité přírody a pozvání do nejstarší chráněné krajinné oblasti na Moravě. Umíte-li chodit s očima otevřenýma, určitě si po návštěvě zdejších žlebů řeknete: „Moravský krase, vrátím se zase.“

To vám ze srdce přeje

Tomáš Růžička

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu