Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Karin Lednická, č. 2/2022, s. 23-25, pro předplatitele

Skalická Morávka

Petr Birklen, č. 2/2022, s. 44-45

Vzpomínka na Vítka Grulicha __ 2. 10. 1956 – 24. 2. 2022

Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2022, s. 56-57

Tisy v tísni

Renata Placková, č. 2/2022, s. 58

Bývala za plaňkovým plotem cesta do pole aneb o krajinném žalu a zbytkové naději

Petr Čermák, č. 1/2022, s. 2-3

Elementární automat Rule 30, homolice vznešená a meze poznání

Martin Dvořák, č. 1/2022, s. 20-22, pro předplatitele

Jak jsem vstoupil na „Mýtinu“ Josefa Jambora

Michal Friedl, č. 1/2022, s. 31-33, pro předplatitele

Jak mohu snížit svoji uhlíkovou stopu nepoužíváním rašeliny?

Renata Placková, č. 1/2022, 42-44

Moravský krase, vrátím se zase


Tomáš Růžička, č. 3/2021, s. 2-3

Foto Tomáš Růžička

Jsou různé typy krajin. Některé vás uchvátí na první pohled, k jiným si musíte najít cestu a objevit jejich skrytou krásu. Krasová území patří spíše k těm druhým. Jejich podzemní svět je dobře ukrytý a otevře se jen některým. Ano, veřejnosti zpřístupněné jeskyně mohou sice svá tajemství poodhalit každému, ale je mnoho prostor, které mohou prozkoumat jen zasvěcení odvážlivci. Tajemství krasu a propojení podzemního a nadzemního světa je v krajině sice patrné, ale necvičenému oku snadno unikne. Kras je místem stvořeným pro objevy. A nemusí jít jen o objevy nových podzemních prostor.

V tomto čísle našeho časopisu věnovaném Moravskému krasu vám poodhalíme něco z objevitelského života Karla Absolona, pro kterého byl Moravský kras cílem celoživotního bádání, ale představíme i současníky, osobnosti spojené s tímto územím. Mnozí jsou autory článků, o jiných se v nich píše. A samozřejmě v textech, které vám přinášíme, nešlo nezmínit pro kras ikonické netopýry, neznámé jeskynní bezobratlé, navrátivší se sokoly a rostlinné bohatství propasti Macocha. Přinášíme též polemickou úvahu o budoucnosti ochrany zdejších unikátních lesů. Netradiční pohled na kras nabídne zpráva o výzkumu strusek, kvalitě vod v jeskynních systémech nebo článek o nutnosti zatravnit některá pole v chráněné krajinné oblasti. Docela jiným pohledem vnímají kras děti s respiračními nemocemi a roušku tajemství, jak jsou jim prospěšné jeskyně, poodhalí článek o speleoterapii.

Ne náhodou vychází číslo Veroniky o Moravském krasu právě letos u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu. Zde zveřejněné texty nabízíme jako ochutnávku rozmanité přírody a pozvání do nejstarší chráněné krajinné oblasti na Moravě. Umíte-li chodit s očima otevřenýma, určitě si po návštěvě zdejších žlebů řeknete: „Moravský krase, vrátím se zase.“

To vám ze srdce přeje

Tomáš Růžička

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu