Čtení na tyto dny

Dětská prosba

Přivez mi něco živého -
- utíká Katka k tatínkovi
startujícímu mezi paneláky auto

Něco živého  Určitě
Nezapomeň tati

(Jindřich Zogata)

 

 

 

Doporučujeme ke čtení

Ferdinand Bučina (1909–1994), fotograf krajiny, lidí a přírody

Tomáš Rasl, č. 4/2021, s. 12-16, pro předplatitele

Cestou na Grotleské písky

Tomas Espedal, č. 4/2021, s. 29, pro předplatitele

Ro(c)kling není punk

David Veselý, č. 4/2021, s. 37

Moravské Slovensko po bezmála 100 letech – chvála reprintu vzácné publikace

Aleš Máchal, č. 4/2021, s. 48-49, pro předplatitele

Moravský kras – známý i neznámý

Leoš Štefka, č. 3/2021, s. 16-20

Poustevníci, žvýkačky a krém na opalování

David Veselý, , č. 3/2021, s. 28

Hugo Václav Sáňka (1859–1929)

Bohdana Fabiánová, č. 3/2021, s. 36

Protější stráň

Matěj Hořava, č. 3/2021, s. 49

Moravský krase, vrátím se zase


Tomáš Růžička, č. 3/2021, s. 2-3

Foto Tomáš Růžička

Jsou různé typy krajin. Některé vás uchvátí na první pohled, k jiným si musíte najít cestu a objevit jejich skrytou krásu. Krasová území patří spíše k těm druhým. Jejich podzemní svět je dobře ukrytý a otevře se jen některým. Ano, veřejnosti zpřístupněné jeskyně mohou sice svá tajemství poodhalit každému, ale je mnoho prostor, které mohou prozkoumat jen zasvěcení odvážlivci. Tajemství krasu a propojení podzemního a nadzemního světa je v krajině sice patrné, ale necvičenému oku snadno unikne. Kras je místem stvořeným pro objevy. A nemusí jít jen o objevy nových podzemních prostor.

V tomto čísle našeho časopisu věnovaném Moravskému krasu vám poodhalíme něco z objevitelského života Karla Absolona, pro kterého byl Moravský kras cílem celoživotního bádání, ale představíme i současníky, osobnosti spojené s tímto územím. Mnozí jsou autory článků, o jiných se v nich píše. A samozřejmě v textech, které vám přinášíme, nešlo nezmínit pro kras ikonické netopýry, neznámé jeskynní bezobratlé, navrátivší se sokoly a rostlinné bohatství propasti Macocha. Přinášíme též polemickou úvahu o budoucnosti ochrany zdejších unikátních lesů. Netradiční pohled na kras nabídne zpráva o výzkumu strusek, kvalitě vod v jeskynních systémech nebo článek o nutnosti zatravnit některá pole v chráněné krajinné oblasti. Docela jiným pohledem vnímají kras děti s respiračními nemocemi a roušku tajemství, jak jsou jim prospěšné jeskyně, poodhalí článek o speleoterapii.

Ne náhodou vychází číslo Veroniky o Moravském krasu právě letos u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu. Zde zveřejněné texty nabízíme jako ochutnávku rozmanité přírody a pozvání do nejstarší chráněné krajinné oblasti na Moravě. Umíte-li chodit s očima otevřenýma, určitě si po návštěvě zdejších žlebů řeknete: „Moravský krase, vrátím se zase.“

To vám ze srdce přeje

Tomáš Růžička

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu