Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2021

redakce , Aleš Máchal, Blanka Mikátová, č. 3/2022, s. 48-50

Nemýtit! Zde žijí staré lesy

Jeňýk Hofmeistr, Miroslav Svoboda, č. 3/2022, s. 42-45, pro předplatitele

Havlíček Ropákem, Brabcovi Zelenou perlu


Miroslav Patrik, č. 3/2021, s. 50

Převažujícím tématem ankety o největšího ničitele životního prostředí za rok 2020 se sice stalo klasické poškozování přírody včetně té chráněné, ale nakonec „vyhrál“ plavební kanál, klima, jaderná energetika a schválení jednoho zákona. V anketě o nejhloupější ekologický výrok za rok 2020 silně převážilo klima a jaderná energie.

Výsledky 29. ročníku ankety o antiekologický čin Ropák byly v Brně zveřejněny Dětmi Země v pátek 25. června 2021 společně s výsledky 26. ročníku ankety o antiekologický výrok Zelená perla. O vítězích svými body rozhodlo 81 členek a členů nezávislé odborné komise ze 102.

Na Ropáka 2020 bylo navrženo dvanáct osob, které také postoupily do finále. Zastoupení z hlediska jejich profese bylo pestré, neboť mezi nimi byli čtyři podnikatelé, tři zástupci samospráv, dva ministři, dva úředníci krajského úřadu v Olomouci a jeden poslanec. Stejně jako loni a předloni se mezi nimi neobjevil ministr životního prostředí a poslanec Richard Brabec.

Ropákem 2020 se s velkým náskokem stal místopředseda české vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček, který byl loni třetí. Na druhém místě skončil ministr zemědělství Miroslav Toman, který byl loni druhý a předloni třetí. Stejné pořadí zvolila i veřejnost, neboť třicet pět procent hlasujících dalo svůj hlas Havlíčkovi a kolem dvaceti procent Tomanovi.

Karel Havlíček získal Ropáka za zodpovědnost při schválení studie proveditelnosti pro výstavbu plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za asi 586 miliard korun českou vládou v říjnu 2020 a za zahájení přípravy oderské větve z Ostravy-Svinova na státní hranici, která škodlivě zasáhne do říčních ekosystémů meandrující Odry, dále za prosazování novely liniového zákona, neboť do zákona o ochraně přírody a krajiny zavádí jednotné závazné stanovisko, které nahradí všechna tato stanoviska i rozhodnutí vydávaná dosud podle tohoto zákona, pak za prosazování výstavby pátého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany s předložením návrhu zákona o opatřeních k přechodu k nízkouhlíkové energetice do sněmovny, který má zajistit veřejnou podporu pro jeho výstavbu, a nakonec za manipulaci při rozhodnutí Uhelné komise v prosinci 2020 o ukončení těžby a spalování hnědého uhlí nejpozději v roce 2038, ačkoliv reálným datem je rok 2030.

Stejně jako loni se na druhém místě umístil Miroslav Toman, a to za vytrvalý odpor Ministerstva zemědělství a Lesů České republiky zajistit efektivní ochranu evropsky významné lokality Soutok - Podluží vyhlášením za zvláště chráněná území aspoň na třiceti sedmi procentech celkové plochy s odmítnutím spolupráce s osmi odbornými společnostmi a dále za předložení návrhu na výstavbu jedenatřiceti vodních nádrží v květnu 2020 na zachycení několika stovek miliónů metrů krychlových vody, ačkoliv půda dokáže zachytit dalších asi pět miliard metrů krychlových vody.

Na třetí místo se dostal soudní exekutor a vlastník společnosti Horský areál Paprsek, s.r.o., Dalimil Mika, který od roku 2019 staví velkou vodní nádrž na ploše téměř dvou hektarů pro zasněžování sjezdovek v lyžařském areálu Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem, ačkoliv umístění přehrady je v rozporu s územním plánem a chybělo hodnocení vlivů na životní prostředí, výjimka ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů a také stavební povolení.

Do ankety Zelená perla 2020 bylo veřejností zasláno třicet tři výroků, nicméně do finále se jich mohlo dostat jen osmnáct. Vítězem se stal ministr životního prostředí a poslanec za ANO Richard Brabec, který loni v únoru na otázku o snaze občanských aktivistů rychle prosadit účinná opatření na ochranu klimatu odpověděl takto: „Přehnaný aktivismus vráží do společnosti velký klín a je v té morální rovině téměř stejně tak nebezpečný jako samotná klimatická změna.“

Druhé místo získal předseda vlády a poslanec Andrej Babiš, který loni v dubnu na otázku, zda by Evropská unie neměla projít reformou, včetně Zelené dohody pro Evropu a jejího financování, řekl následující: „Dál budeme chtít snižovat emise, podporovat výměnu kotlů i jadernou energetiku jako čistý zdroj energie, ale masově investovat do elektroautomobilů a obnovitelných zdrojů je nesmysl.“ Babiš přitom anketu vyhrál již dvakrát.

Na třetím místě se umístil bývalý prezident Václav Klaus, který loni v březnu na otázku, zda se nebojí nákazy virem covid-19, odpověděl takto: „Někdo se podivoval, jak to, že nenosím roušku. O mně je všeobecně známo, že na lyžích nenosím helmu. To je taková moje polemika s takzvaným principem předběžné opatrnosti, který přes zelenou ideologii ovládl náš svět.“ Klaus Zelenou perlu získal za roky 1995, 2005 a 2007.

Vyhlášení výsledků na soirée proběhlo poprvé jako zahradní slavnost venku. Bohužel mediální ohlas byl velmi nízký, neboť veřejnost se zaměřila na odstraňování škod po tornádu na Slovácku a po silné bouřce na Lounsku, které se prohnaly den před tím. Během pátku se tak o vítězích obou anket psalo jen na téměř dvaceti serverech, což je asi čtyřikrát méně než loni. V tištěné formě se objevil jen jeden článek, ale naštěstí ve všech mutacích Deníku.

Děti Země v Brně oficiálně vznikly v lednu 1990 (společně s pobočkami v Praze a v Chebu patřily k těm prvním). Zakladatelem byl Miroslav Patrik s přáteli.

Miroslav Patrik

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu