Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2021

redakce , Aleš Máchal, Blanka Mikátová, č. 3/2022, s. 48-50

Nemýtit! Zde žijí staré lesy

Jeňýk Hofmeistr, Miroslav Svoboda, č. 3/2022, s. 42-45, pro předplatitele

Dům přírody Moravského krasu


Tereza Tesařová, č. 3/2021, s. 55-56

Dům přírody Moravského krasu je součástí sítě návštěvnických středisek v našich chráněných územích. Celostátně program Domy přírody koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Provozovatelem Domu přírody Moravského krasu je obecně prospěšná společnost stejného jména. Cílem je prostřednictvím interaktivní expozice vzbudit touhu po objevování jedinečných krás přírody, nabídnout nevšední zážitky z různých míst Moravského krasu, posílit vzájemnou komunikaci a spolupráci subjektů, pořádat regionální akce a nabídnout místo pro setkávání. Právě rozsáhlá spolupráce subjektů má nezastupitelné místo v provozu a fungování této instituce.

První významnou spoluprací je už samotný vznik obecně prospěšné společnosti. Zakladateli této společnosti jsou významní „hráči“ regionu Moravský kras - Mendelova univerzita v Brně, město Blansko, dva mikroregiony sdružující obce Moravského krasu a podnikatelé. Hlavními spolupracujícími partnery jsou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa jeskyní ČR. V obecně prospěšné společnosti jsou tak sdruženy státní i komerční subjekty se společným cílem, kterým je zajištění provozu a další rozvoj tohoto moderního návštěvnického střediska. Mezi zakladateli, spolupracujícími subjekty a Domem přírody není vztah pouze finanční zaměřený na podporu návštěvnického střediska. Důraz je kladen na vzájemnou součinnost a podporu v různých oblastech. Koordinaci těchto aktivit zajišťuje Správní rada obecně prospěšné společnosti, ve které mají všichni zakladatelé své zástupce.

Nejbližším partnerem Domu přírody je místní pracoviště AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti. Toto partnerství je založeno na dobrých mezilidských vztazích, na důvěře a na principu vzájemné pomoci. AOPK ČR využívá objekt pro různé semináře, konference či jiné akce, naopak Dům přírody v rámci Programu péče o krajinu provádí drobné managementové práce na území CHKO. Společně jsou organizovány přednášky, výstavy, semináře a další akce. Pracovníci Domu přírody se aktivně zapojují do práce stráže přírody, kdy hlavním společným cílem je osvěta veřejnosti a pomoc s ochranou hnízdiště sokola stěhovavého.

Pracovníci AOPK ČR, Správy CHKO Moravský kras a strážci přírody se na mnoha akcích Domu přírody přímo podílí. Společně jsou pak pořádány některé již tradiční akce, jako je třeba úklid Moravského krasu, pořádaný každoročně v rámci akcí Ukliďme svět, Ukliďme Česko ke Dni Země. Vždy jednu jarní sobotu vyrazí do CHKO a jejího okolí okolo 300 účastníků, aby sbírali odpad podél silnic a cest a likvidovali černé skládky. Účastní se žáci základních škol (celé třídy), studenti středních škol, speleologové, horolezci, skauti, pionýři, hasiči, občané vesnic a měst. Každý rok se nasbírají minimálně 3 kontejnery odpadků. V tomto roce v době protiepidemických opatření se uklízelo dokonce 2× s vyloučením účasti škol a dětských skupin.

Dům přírody Moravského krasu každoročně navštíví přes 40 000 osob. Návštěvnost je mimo jiné podporována i spoluprací s partnery. Nejvíce těchto návštěvníků přichází z veřejnosti přístupných jeskyní. Celoročně mají volný vstup do vnitřní expozice a do kina Domu přírody návštěvníci Kateřinské jeskyně, mimo hlavní turistickou sezonu i návštěvníci ostatních přístupných jeskyní. Obdobný princip je nastaven s hotely, kdy turisté mají v balíčku společně s ubytováním také vstupenku do expozice. Toto partnerství je cílené především na vzájemnou propagaci. Poslední dva roky však činnost zásadně ovlivnila koronavirová pandemie a plné obnovení činnosti mohlo začít až v červnu 2021.

Od samého začátku se zaměřujeme na těsnou spolupráci se školami. Seznam škol, které pravidelně navštěvují naše výukové programy, je už hodně dlouhý. Každý rok do toho seznamu přibývají další školy. Výukové programy jsou půldenní a celodenní s vysokým podílem času stráveného venku v přírodě. Nyní je v nabídce přes dvacet různých výukových programů pro všechny věkové skupiny od mateřských až po vysoké školy. Vyhledávaný je program o jeskyních využívající nálezy z veřejnosti nepřístupné jeskyně Koňská jáma. Tuto jeskyni poté žáci i v přilbách s čelovkami a v tělových úvazcích navštíví. Školy si svůj program rezervují i rok dopředu. Vrací se k nám i v rámci škol v přírodě. Školy vnímají naše zařízení jako partnerské, kdy si prostřednictvím našich výukových programů a exkurzí plní i své projekty. Naši lektoři jsou pro ně odborníky z praxe.

Dům přírody provozuje také certifikované informační středisko s regionálním obchůdkem. V tomto obchůdku, jak už název napovídá, jsou nabízeny produkty od místních výrobců nebo prodejců, mající značku regionálního produktu. Kromě jejich prodeje máme s místními výrobci spolupráci i formou samostatného programu s názvem „Tisíc chutí Moravského krasu“. Účastníci tohoto programu zažijí, jak chutná a voní Moravský kras. Seznámí se s regionálními výrobci, kteří svoji práci dělají opravdu srdcem. Vyhledávané jsou i další programy pro organizované skupiny a širokou veřejnost. Oblíbený je program „Skrytá krása kamenů“, při kterém si návštěvníci vyrobí originální suvenýr z vlastnoručně nalezeného a vybroušeného vápence.

Zajímavost a pestrost expozice i programů zvyšují exponáty a předměty, které nám zapůjčují místní muzea, galerie a knihovny. Jedním z nejúspěšnějších byla kostra jeskynního lva v životní velikosti vytvořená ve 3D tiskárně. Díky těmto výpůjčkám si návštěvníci mohou prohlédnout během roku různé exponáty a příležitostné výstavy, a každá opakovaná návštěva pro ně může být něčím nová. I proto se k nám vrací.

V provozu Domu přírody má spolupráce s různými subjekty své nezastupitelné místo. Bez podpory zakladatelů obecně prospěšné společnosti a dalších podporovatelů by nebyl provoz Domu přírody v takové míře možný a nebylo by možno realizovat tolik aktivit.


Tereza Tesařová (1992) je ředitelkou Domu přírody Moravského krasu.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu