Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2021

redakce , Aleš Máchal, Blanka Mikátová, č. 3/2022, s. 48-50

Nemýtit! Zde žijí staré lesy

Jeňýk Hofmeistr, Miroslav Svoboda, č. 3/2022, s. 42-45, pro předplatitele

Vcházení do obrazů Josefa Jambora


Michal Friedl, č. 4/2021, s. 23

Vzácnou příležitost vstoupit do obrazů některého z našich předních krajinářů měli i čtenáři Veroniky. Poprvé ve Veronice 4/2013 to byly krajiny právě Josefa Jambora, v čísle 3/2014 Emanuela Raného, 1/2015 Oldřicha Blažíčka, 1/2019 Bohdana Laciny a bohužel naposledy nás Jan Lacina zavedl v čísle 4/1019 do obrazů Františka Richtera. Ponořit se znovu do obrazů Josefa Jambora můžete ale právě nyní při návštěvě Galerie Josefa Jambora v Tišnově. Výstava je věnována rovněž památce právě Jana Laciny a je vyvrcholením jeho dlouholetého úsilí, kterým nakazil řadu svých spolupracovníků a žáků. Jak by také ne, vždyť sám říkával: „Vzrušujícím dobrodružstvím je hledat místo, v němž si kdysi krajinář postavil štafle, aby zobrazil sobě libý záběr. Nelze pak odolat touze do záběru obrazu vejít. Radost z objevení těchto malířských štací však může pokazit jejich současný stav.“

Na výstavě lze shlédnout více než tři desítky Jamborových obrazů či menších črt. Byť se jedná jen o nepatrný zlomek malířova rozsáhlého díla, zachycuje různorodé motivy a krajiny především z Tišnovska a Vysočiny, ale třeba i brněnských či pražských zákoutí. Téměř každý obraz je doplněn o fotografii téhož místa a také o komentář k historickému i současnému stavu jak celé krajiny, tak krajinných detailů. Přiložena je mapka s polohou, odkud byla krajinná scenérie zachycena, takže nic nebrání tomu, aby se návštěvníci pokusili sami do obrazů vstoupit. Pro ty největší fanoušky je dokonce vystaveno několik děl, u kterých se doposud místo jejich pořízení nepodařilo dohledat. Kdo ví, třeba zrovna Vám se to podaří.

Expozice je jedním z výstupu projektu Technologické agentury České republiky, na jehož řešení se podílí několik pracovišť, konkrétně Ústav geoniky Akademie věd ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Mendelovy univerzity v Brně. Podobně jako výstava bude koncipována také kniha Vcházení do obrazů Josefa Jambora, která vyjde v roce 2022 a bude obsahovat širší výběr malířova díla.

Michal Friedl

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu