Čtení na tyto dny

Ocúny

Za řekou lesy v tichých mukách
svlékají potrhaný šat
a chystají se odlétat

Bojíme se že osamíme
na steskem podmáčených lukách

Bývá nám úzko v ony dny
kdy lužní háje jsou jak svaté
a v trávě rostou jedovaté
bledé a křehké ocúny

(Jan Skácel
Odlévání do ztraceného vosku, 1984) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Karin Lednická, č. 2/2022, s. 23-25, pro předplatitele

Skalická Morávka

Petr Birklen, č. 2/2022, s. 44-45

Vzpomínka na Vítka Grulicha __ 2. 10. 1956 – 24. 2. 2022

Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2022, s. 56-57

Tisy v tísni

Renata Placková, č. 2/2022, s. 58

Bývala za plaňkovým plotem cesta do pole aneb o krajinném žalu a zbytkové naději

Petr Čermák, č. 1/2022, s. 2-3

Elementární automat Rule 30, homolice vznešená a meze poznání

Martin Dvořák, č. 1/2022, s. 20-22, pro předplatitele

Jak jsem vstoupil na „Mýtinu“ Josefa Jambora

Michal Friedl, č. 1/2022, s. 31-33, pro předplatitele

Jak mohu snížit svoji uhlíkovou stopu nepoužíváním rašeliny?

Renata Placková, č. 1/2022, 42-44

(Editorial)


Yvonna Gaillyová, Bohdana Fabiánová, č. 1/2022, s. 1

Vážení a milí čtenáři časopisu Veronica, rok 2022 začínáme číslem bez specializace a díky tomu vám předkládáme řadu drobnějších témat v paletě o něco pestřejší, než jste zvyklí. Po dlouhé řadě abstraktních obálek jsme zvolili botanické ilustrace, kterými Jana Táborská vyzdobí letošní čtyři titulní strany. O ní a o její práci se více dozvíte v rozhovoru, který s ní na sklonku loňského roku vedl Petr Čermáček. Ten je zároveň autorem úvodní eseje, ke které jej inspiroval obraz Petrkov na Vysočině od Josefa Vondráčka. Obraz, respektive kresba byla motivem i pro Michala Friedla, který popisuje své dobrodružné  hledání „Mýtiny“ z kresby Josefa Jambora.

K tématu posledního loňského čísla, jímž byla ukradená krajina, se z trošku jiného pohledu vrací Vilém Jurek v článku o lidském podrobování krajiny a o potřebě jejího rozdrobení. Zajímal nás také stav řeky Bečvy rok a půl od ekologické havárie. Na tuto otázku odpověděl Tomáš Lotocki a přidal báseň o řece.

Překvapením tohoto čísla určitě je společný text matematika Martina Dvořáka a Jiřího X. Doležala o abstraktním matematickém modelu chaosu, který na své ulitě nosí mořský šnek homolice vznešená, a jehož prozaický závěr zní: Evoluce i věda ve shodě došly k samému základu matematiky.

I v letošním ročníku budeme pravidelně přinášet články poukazující na naléhavost řešit klimatickou krizi, do níž se svět lidským přičiněním dostal. Pro někoho může být překvapivé, jak autenticky, zodpovědně a důsledně se s potřebou skončit s využíváním fosilních paliv vyrovnávají mladí tvůrci, laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Jednoznačně správně chápou to, co bohužel není zřejmé ani všem, od nichž jsou zásadní a jasné kroky k nefosilní, klimaticky neutrální Evropě očekávány. Tragické události posledních dnů ukazují, že váhání s opuštěním fosilních paliv neznamená jen hrozbu klimatickou, závislost na ruském plynu bezprostředně ohrozila náš svět a naše životy.

Přejeme vám radost i poučení při čtení následujících sedmačtyřiceti stran, z nichž některé by mohly být inspirací pro vaše vycházky a výlety do jarní přírody. V červnu na shledanou.

Yvonna Gaillyová - Bohdana Fabiánová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu