Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

(Editorial)


Roman Barták, č. 2/2022, s. 1

Vážení a milí čtenáři,

ačkoli dům pod masivem Ondřejníku obývám již patnáct let a snad stokrát jsem stanul na jeho nejvyšším kopci Skalce, dnes poprvé byl mnou dobyt protilehlý nižší vrchol, po němž je celý masiv pojmenován. Výhled z vrcholu je velkolepý. Polovinu kruhového výhledu zabírají kopce a polovinu osídlené krajiny pod nimi. Odtud taky jako na dlani vidíme hornickou, aktuálně stále více pohornickou krajinu Ostravsko-karvinské uhelné pánve, zcela odlišnou od svého okolí, ale i to, jak se mění v čase - k letošním novinkám patří expanze jetele nachového (Trifolium incarnatum) na zdejší podbeskydská pole. A přesně o tom budete číst: o odlišnosti krajiny spojené s těžbou uhlí a o její aktuální výrazné proměně.

Myslím, že čtenář ocení komplexnost tematických textů tohoto čísla. Z úhlu spíše odborného se na pohornickou krajinu dívají autoři píšící o historii Karvinska, o vzácnostech její přírody, o starých krajových odrůdách ovoce, ale také ti, kdo představují krajinu z pohledu ekologického vzdělávání. Uměleckou linii kromě fotografů „nudlařů“ v rozhovoru Svět, který končí drží filmařský Čundr v POHO a čtenáře jistě potěší účast spisovatelky Karin Lednické na tomto čísle Veroniky.

I další články vhodně rozvíjejí motiv krajin po těžbě, a to nejen uhlí a nejen na Karvinsku.

Za dobrý nápad věnovat jedno číslo Veroniky proměně Karvinska děkuji Daliboru Kvitovi. Za spolupráci při tvorbě tohoto čísla pak především Petru Birklenovi, který fakticky zajistil většinu autorů k tématu pohornické krajiny. Můžete se s ním setkat v článku Druhý dech Gabriely a také se seznámit s krajinou jeho srdce, jíž je Skalická Morávka.

Závěrem bych taky rád ještě připomenul Honzu Lacinu, který pro mě kdysi objevil jak krajinu Ostravska a Karvinska, tak rovněž Ondřejník, právě teď v máji provoněný jeho milovanými lunáriemi (měsíčnicemi).

A jen malá poznámka „pod čarou“: Slovník jazyka českého slovo pohornický nezná, ale my jsme se přesto rozhodli je použít. Proč? Vzniklo spontánně tam, kde se potýkají ve svých důlní těžbou zdevastovaných krajinách s nalezením správné odpovědi na otázku Kam s ním? S čím? Se smutným odkazem; s vyčerpanou zemí, se zmizelými lidskými domovy a vzpomínkami, s přetrženou nití spojující minulost s přítomností i budoucností. A i o tom píšeme.

Roman Barták

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu