Čtení na tyto dny

Říční hrnek

Říční hrnek
jsme našli
v osikovém břehu
Ptáci z něho pili
ryby z něho pily

Ptáci, laně a filozofové
ale snad nebude hned nejhůř

v důvěřivém kruhu
čistá vodo
mít tě blízko
být ti blízko
by mi pro začátek
stačilo 

(Jiřina Salaquardová)

 

Doporučujeme ke čtení

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

Odešel MUDr. Radim Šrám, DrSc.


Miroslav Kundrata, č. 4/2022, s. 44

Odešel MUDr. Radim Šrám, DrSc., (27. srpna 1939 - 29. listopadu 2022), český molekulární epidemiolog a genetik, respektovaný odborník na zdravotní dopady znečištění.

Byl blízkým spolupracovníkem Josefa Vavrouška, na jehož cenu byl několikrát nominován. Spolu s dalšími laureáty jako Bedřich Moldan, Martin Říha a Igor Míchal i dalšími členy Ekologické sekce Biologické společnosti při ČSAV patřil mezi skupinu statečných autorů dokumentu „Rozbor ekologické situace v Československu“, který unikl na veřejnost v roce 1983 a zásadně ovlivnil formování ekologické opozice vůči režimu. Jeho studie z Teplicka v Podkrušnohoří nebo Ostravska přinesly data o zničujícím dopadu znečištění na délku života nebo nemoci dýchacích cest a přispěly k mobilizaci protestů na Teplicku už rok před listopadovou revolucí. Této práci se věnoval i po roce 1989 v Akademii věd a zůstal aktivní až do svých 83 let.

Miroslav Kundrata

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu