Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Odešel MUDr. Radim Šrám, DrSc.


Miroslav Kundrata, č. 4/2022, s. 44

Odešel MUDr. Radim Šrám, DrSc., (27. srpna 1939 - 29. listopadu 2022), český molekulární epidemiolog a genetik, respektovaný odborník na zdravotní dopady znečištění.

Byl blízkým spolupracovníkem Josefa Vavrouška, na jehož cenu byl několikrát nominován. Spolu s dalšími laureáty jako Bedřich Moldan, Martin Říha a Igor Míchal i dalšími členy Ekologické sekce Biologické společnosti při ČSAV patřil mezi skupinu statečných autorů dokumentu „Rozbor ekologické situace v Československu“, který unikl na veřejnost v roce 1983 a zásadně ovlivnil formování ekologické opozice vůči režimu. Jeho studie z Teplicka v Podkrušnohoří nebo Ostravska přinesly data o zničujícím dopadu znečištění na délku života nebo nemoci dýchacích cest a přispěly k mobilizaci protestů na Teplicku už rok před listopadovou revolucí. Této práci se věnoval i po roce 1989 v Akademii věd a zůstal aktivní až do svých 83 let.

Miroslav Kundrata

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu