Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Odešel MUDr. Radim Šrám, DrSc.


Miroslav Kundrata, č. 4/2022, s. 44

Odešel MUDr. Radim Šrám, DrSc., (27. srpna 1939 - 29. listopadu 2022), český molekulární epidemiolog a genetik, respektovaný odborník na zdravotní dopady znečištění.

Byl blízkým spolupracovníkem Josefa Vavrouška, na jehož cenu byl několikrát nominován. Spolu s dalšími laureáty jako Bedřich Moldan, Martin Říha a Igor Míchal i dalšími členy Ekologické sekce Biologické společnosti při ČSAV patřil mezi skupinu statečných autorů dokumentu „Rozbor ekologické situace v Československu“, který unikl na veřejnost v roce 1983 a zásadně ovlivnil formování ekologické opozice vůči režimu. Jeho studie z Teplicka v Podkrušnohoří nebo Ostravska přinesly data o zničujícím dopadu znečištění na délku života nebo nemoci dýchacích cest a přispěly k mobilizaci protestů na Teplicku už rok před listopadovou revolucí. Této práci se věnoval i po roce 1989 v Akademii věd a zůstal aktivní až do svých 83 let.

Miroslav Kundrata

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu