Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

První zoo na území Brna


Eduard Stuchlík, č. 3/2023, s. 45

První pokusy o chov exotických zvířat se v Brně uskutečnily už v 19. století, kdy ve městě vznikla nejméně dvě menší chovná zařízení, v nichž žily vedle drobných hospodářských zvířat i některé druhy živočichů pocházející ze vzdálených krajů. Zřizovateli chovných stanic byly různé spolky. Stanice ale existovaly jen krátce.

Teprve v první polovině 20. let 20. století, kdy začaly v některých českých městech vznikat zoologické zahrady, se i brněnský magistrát okrajově zabýval myšlenkou zřídit zoo. Brno ale v meziválečném období o založení zoologické zahrady nijak neusilovalo. Už v době meziválečné však vznikl přímý, i když menší a skromnější předchůdce dnešní brněnské zoologické zahrady, který nesl název Zoologický koutek (zkráceně zookoutek) nacházející se v parku Tyršův sad. Slavnostně otevřen byl v červnu 1937 a zakrátko se stal oblíbeným místem vycházek Brňanů. Dokázal prosperovat ze sponzorských darů a dobrovolného vstupného. Zakladatelé a tvůrci zookoutku, od roku 1935 sdruženi ve Spolku pro zřízení zoologické zahrady, jej chápali jako provizorium, které má veřejnost a představitele města přesvědčit o tom, že Brno potřebuje velkou a regulérní zoo. Spolku se podařilo postavit značný počet různých expozicí i získat povolení k prodeji vstupenek do zookoutku, jehož výtěžek byl určen na chov zvířat. Spolek pro zřízení zoologické zahrady také dostal povolení k veřejné sbírce. Brněnský magistrát však v lednu 1941 provoz zookoutku zakázal. Zákazu předcházely opakované podněty místního Spolku na ochranu zvířat, který nevraživě sledoval dění v zookoutku už od jeho vzniku a zasazoval se o jeho likvidaci. Ochranáři nevnímali zoologickou zahradu jako instituci šířící znalosti o ochraně přírody a vychovávající mladou generaci, nýbrž ji chápali jen jako nástroj týrání.

Asi stovka zvířat musela v lednu 1941 odjet nákladním vlakem do Prahy. Většina transportovaných naštěstí cestu přežila.

Eduard Stuchlík

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu