Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Nejmilejším k narozeninám


Dana Zajoncová, č. 5/2011, str. 1

Připravit číslo o Šumavě nebylo jednoduché. Vlastně se to zdálo nemožné. V redakční radě časopisu Veronica se potkávají jak člen oficiální Rady NP Šumava, tak mluvčí blokády z roku 1999 i té letošní. Ani mezi námi tedy nepanuje jednota ohledně názoru, zda kácet či nezasahovat, jak vnímat kůrovce, jestli chránit krajinný ráz či přírodní procesy. Prostor jsme navíc dali dlouholetým odborným pracovníkům Správy NPŠ, mezinárodně uznávaným badatelům i znalci sociálních sítí. Před očima jsme měli naše přátele a známé, kteří ze strachu před „tisíciletou kalamitou“ ztratili přes léto důvěru ve svoji schopnost zastávat jasné stanovisko ve složitých společenských otázkách.

Hodnocení druhé strany přineslo zářijové číslo časopisu Lesnická práce. My jako nevládní organizace dlouhodobě hájící zájmy přírody a krajiny chceme upozornit především na manipulaci veřejného mínění, silové řešení a nekoncepční přístup současného vedení NPŠ. Z odpovědí na naši anketu je znát, že ne každý obyvatel považuje stávající podmínky ochrany přírody za neslučitelné s životem na Šumavě.

Důležitým důvodem pro toto číslo je skutečnost, že debata pokračuje. Velmi aktuální, a pro budoucí postavení všech českých národních parků rozhodující, je osud zákona o NPŠ. Ve skutečnosti se hraje o mnohem více než jen o Šumavu. Nový zákon může strhnout celou řadu politických snah ke krokům směřujícím doslova k vykradení pojmu národní park a praktikám, které nelze považovat za čestné a vedoucí ke všeobecnému dobru. Jde o mezinárodní význam takto vymezené přírody, jde o lesy, které jsou pro ni příznačné, a v neposlední řadě jde o nás. Budeme mít i nadále možnost se do nich v klidu a s radostí navracet nerušeni soukromými výdobytky těch, kterým jsme je předtím dovolili?

S přáním všeho dobrého toto číslo Veroniky věnujeme národnímu parku Šumava k jeho 20. narozeninám, lesům České republiky k Mezinárodnímu roku lesů a nám všem. Snad budeme ochotni spolu otevřeně a tvořivě komunikovat.

Dana Zajoncová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu