Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Přelet nad britským environmentálním hnízdem


Mojmír Vlašín, č. 5/2009, str. 18

Britská ambasáda pozvala zástupce českých a moravských obcí na exkurzi do města Woking, které se po roce 2000 vydalo cestou úspor energie, a stalo se jednou z prvních obcí, které mají rozpracovanou strategii na nulovou produkci CO2 do roku 2012. Starosta Peter Ankers nám na uvítanou řekl, že v roce 1993 si město stanovilo základní cíl - energetickou soběstačnost a šetření energií. Jeho město se během jednoho roku v produkci CO2 dostalo na jednu desetinu. V roce 2005 vytvořilo 6 000 tun, zatímco v roce 2007 už jen 640 tun CO2.

Woking třikrát získal britskou environmentální cenu Beacon Authority. Jaký je jejich recept na úspěch? Postupují malými kroky, všechny úspěchy ihned oslaví a ze všech chyb se poučí. Při komunikaci s občany se snaží ukazovat dobré příklady, a ne těžko srozumitelné daleké vize. Snaží se také vytvářet dobré prostředí pro podnikání v oblasti ochrany životního prostředí. Tady je několik příkladů: Klenba nad Albionským náměstím. Klenba ze skla a oceli má rozměry asi 34 × 22 m a jejím hlavním účelem je chránit cestující před nepřízní počasí. Obsahuje však i 35 tisíc fotovoltaických článků o maximálním výkonu 81 kW. Klenba dodá 50-60 tisíc kWh za rok, což ušetří 41 tun emisí.

„Hybrosvětla“. Osm hybridních svítidel na parkovišti u sportovního hřiště ušetří 170 kg CO2 ročně. Každý sloup je vybaven jednak 4 solárními fotovoltaickými panely o celkovém výkonu max. 340 W, jednak vertikální turbínou o výkonu max. 100 W. Pod zemí umístěná baterie má životnost více než 10 let a při plném nabití vydrží pro osvětlení 3-5 nocí. Úsporná lampa zajišťuje přímo pod sloupem osvětlení 10 luxů. Náklady na jednu instalaci pouličního „hybrosvětla“ činily 7 500 liber (asi 232 tisíc korun), doba finanční návratnosti je ve Velké Británii 2,6 let. Relativně vysoké náklady vycházejí příznivě tam, kde není k dispozici elektřina ze sítě a její zavedení by znamenalo enormní výdaje.

Chráněné bydlení. Pro seniory byl postaven bezbariérový dům, který ukázal, že starší občané mají daleko větší pochopení pro moderní technologie, pokud šetří nejen energii, ale i jejich peníze.

Recyklace. Ve Wokingu separují 40 % odpadu, všude na ulicích, včetně historického centra, jsme viděli estetické nádoby na tříděný odpad. Téměř polovinu zbylého odpadu tvoří zbytky jídel, z nichž se chystají vyrábět bioplyn.

Následující den jsme se vlakem přemístili na okraj Londýna do Beddingtonu, kde jsme měli možnost navštívit BedZED (Beddington Zero Emission Development). Je to sídelní útvar založený organizací Peabody Trust, tvořený asi 100 bytovými jednotkami, které jsou částečně na prodej a částečně se pronajímají. Společným cílem je snížit ekologickou stopu tak, aby každý člověk spotřeboval jen to, co planeta Země poskytuje průměrně každému člověku. Zjistilo se totiž, že každý Brit spotřebovává třikrát víc, než je pro planetu únosné. BedZED je společenství, které se snaží tuto stopu snížit tím, že při stavbě domu i vnitřního zařízení používá recyklované a rejuzované materiály a nábytek. Dále se snaží o nulový odpad, získávání potravin z blízkého okolí, solární a vůbec alternativní vytápění a energetickou soběstačnost. Zaujaly mne především aplikace staršího dřeva a textilu, které byly nezakrytě použity pro jiný účel - např. dřevo z přepravní palety na čelo postele nebo staré klobouky jako stínidla lamp. Podařilo se tak snížit spotřebu elektřiny o 25 %, spotřebu vody o 47 %, náklady na topení dokonce o 88 % a spotřebu pohonných hmot na individuální dopravu o 65 %. Zatímco u běžného Brita je spotřeba třikrát větší, než planeta unese, obyvatelům BedZED se ji podařilo snížit přibližně na dvojnásobek. Paní v recepci nám ochotně prozradila, že do ekologické stopy se započítává také transport včetně služebních cest a dovolené. Vesměs mladí lidé, kteří v „ekologickém sídlišti“ bydlí, se totiž často přesunují na velké vzdálenosti a cestují letadlem.

Návštěva Wokingu i Beddingtonu byla nesmírně inspirativní. I když ne všechno, co jsme viděli, se dá použít u nás, člověka potěší, že i za kanálem se někteří nadšenci pokoušejí podobně jako u nás o alternativu k současnému bezohledně konzumnímu způsobu života.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu