Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Kdo chce zabít LVA?


Mojmír Vlašín, č. 5/2009, str. 29

Lidová pověst vypráví, že původně byli ve státním znaku Českého království dva lvi. Potom ale jeden (ten podřízený) vlezl tomu druhému (nadřízenému) do zadku. Na paměť tohoto typicky českého počinu má český lev dva ocasy. Podobně existují dva návrhy na dálniční spojení s Vídní. Jeden přes Břeclav a druhý přes Mikulov. Jihomoravský kraj ale prosazuje variantu přes Mikulov.

Existuje jediný dokument, kde je R52 přes Mikulov zakotvena: územní plán Břeclavska, a ten je nyní u Nejvyššího správního soudu. Nevládní organizace žádají jeho zrušení pro řadu závažných chyb. Ministerstvo dopravy objednalo analýzu, která identifikovala zásadní právní pochybení Jihomoravského kraje, která mohou vést ke zrušení územního plánu soudem. Je tu také kritické stanovisko ombudsmana, na které ovšem Jihomoravský kraj vůbec nebere zřetel. Dále se kraj odvolává na mezinárodní smlouvu o tzv. nápojném bodu, kde je uveden Mikulov. Smlouva nebyla ratifikována českým parlamentem, a nemůže mít tedy ani sílu zákona, ani nemůže být zákonu nadřazena. Není možné se na ni odvolávat jako na průkaz veřejného zájmu ani jako na rozhodnutí, které by mělo přednost před stavebním zákonem v procesu územního plánování.

Proč se tedy vedou spory o trasování dálnice, proč se objektivně nezhodnotí varianty a nevybere ta nejvýhodnější pro přírodu (ekologii) a lidi (ekonomii). Zřejmě je tendence postavit dálnice obě. Bývalý premiér Topolánek to skandálně a přesto asi pravdivě odhalil v parlamentu, kde podle stenogramu uvedl, že: „nakonec budou uspokojeny obě lobbistické skupiny. I ta, která nakoupila pozemky pod Mikulovem, i ta, která nakoupila pozemky pod Břeclaví“. Celé rozhodování o R52 tedy mohlo mít závažné korupční pozadí.

A teď se v návrhu nového územního plánu Jihomoravského kraje (tzv. Zásad územního rozvoje) objevila nová čára. Jihomoravský kraj se rozhodl vést přes střed Lednicko-valtického areálu (LVA), chráněného UNESCO, rychlostní silnici. Má spojit Břeclav s Mikulovem. Už má i své označení R40. Tato linie lehkou rukou projektanta těžce rozsekává LVA na dva kusy. Zdá se, že dědictví předků mají u zadku. Důležitější je, jak nám pěkně jezdí kamiony a převážejí zboží z jednoho koutu Evropy do druhého. Aby mohly pěkně kolovat, uděláme jim pomyšlení, třeba i přestěhujeme Karlštejn nebo rozsekáme LVA na kusy. Podmínku ministerstva kultury, které má ochranu LVA na starosti, nikdo nebere vážně. Podmínka totiž říká, že pokud je opravdu nutné vést mezinárodní komunikaci Lednicko-valtickým areálem, je třeba ji vést tunelem.

Jako tehdejší krajský zastupitel jsem na nezákonnosti při schvalování územního plánu Břeclavska upozorňoval. Marně. Pevně věřím, že Nejvyšší správní soud ho zruší. Pak se budeme muset pokorně vrátit na samý začátek a prověřit možnost vést rychlostní spojení s Vídní po stávající dálnici do Břeclavi, odtud obchvatem přes průmyslovou zónu u Břeclavi na Reinthal a Poysdorf. Má to svoji logiku, vždyť na stejný exit bude přivedena i dálková doprava po R55 z Polska a řidiči budou moci pokračovat na Bratislavu, Brno nebo Vídeň. Lednicko-valtický areál by tak mohl zůstat naživu.

http://vlasin.blog.idnes.cz

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu