Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Spolupracovat jako v orchestru. Rozhovor časopisu Veronica s britskou velvyslankyní Sian MacLeod


Sian MacLeod, č. 4/2010, str. 12-13

Velmi málo velvyslanců má příležitost během své mise připravovat program pro královskou návštěvu. Jaké to bylo pro Vás?

Byla to pro nás velká čest a potěšení připravovat program pro letošní návštěvu Jejich královských Výsostí prince z Walesu a vévodkyně z Cornwallu v České republice. Byla to velmi úspěšná návštěva a princi z Walesu se líbila. Jsme rádi, že se podařilo zvýšit zájem o otázky ochrany kulturního dědictví a životního prostředí. Princi se velmi líbila návštěva v Hostětíně jak pro konkrétní ekologické technologie, tak pro rozvoj venkovské ekonomiky, se kterými se tam měl možnost seznámit a které jsou velice blízké jeho vlastním aktivitám a tomu, v co sám věří. Byl za tu návštěvu moc vděčný a ráda bych poděkovala všem našim přátelům v Hostětíně, kteří ji udělali tak bezprostřední a milou.

Vystudovala jste hudbu. Pomáhá Vám tato kvalifikace v diplomatické praxi?

Ano, pomáhá. Hrála jsem například v mnoha orchestrech a účinkování v orchestru je především týmovou prací. A práce na ambasádě, na moderní ambasádě, je založena na lidech přispívajících k dobrému výsledku celého týmu. Zabývala jsem se i studiem hudební analýzy, což mi poskytlo některé dovednosti využitelné v zahraniční politice. A v neposlední řadě hudebníci jsou společenští; a mít rád lidi a setkávání s nimi je také v diplomatické praxi nezbytné.

Máte nějaké oblíbené české skladatele?

Ano, mám v této části světa oblíbené skladatele. Jsou to například Heinrich Biber a Leoš Janáček.

Měla jste příležitost propojit si českou hudbu více s českou krajinou a prostředím?

Zatím jsem tu krátce a jsem ráda, že jsem se mohla seznámit například v Brně s prostředím, ve kterém Janáček tvořil. Zrovna včera jsem plula lodí po Vltavě a spojila jsem si to s jedním z nejznámějších českých hudebních děl a doufám, že během dalších tří let budu mít příležitost více poznat českou a moravskou krajinu.

Paní velvyslankyně, britská ambasáda v Praze se výrazně zajímá o životní prostředí, zejména ochranu klimatu; i vy sama důsledně třídíte odpad, měníte dopravní návyky… Řekněte, nakolik je to otázka osobního postoje a nakolik oficiální britské politiky?

Je to nepochybně priorita britské politiky, ale i moje osobní. Vyrůstala jsem na venkově, moji rodiče vždy pěstovali vlastní zeleninu. Zrovna minulý týden jsem strávila zavařováním džemů doma v Hampshiru. Naučila jsem se pozorovat koloběh přírody. Byla jsem vychována ve velkém respektu k přírodnímu prostředí a k porozumění, jak důležitá je jeho ochrana. Žijeme na malé vesnici a naše rodina také podporuje několik místních i mezinárodních ekologicky zaměřených charitativních organizací. Jedna z mých oblíbených knih je Přírodní historie Selbornu od Gilberta Whita.

Jsem pochopitelně hrdá na to, že mohu reprezentovat vládu, která má ambici se profilovat jako nejzelenější vláda v historii; to je skvělé. I předchozí vláda se věnovala ochraně klimatu a udržitelné ekonomice, v tom se priority nemění, ale nová vláda to deklarovala velmi zřetelně. Britská vláda se zavázala ke snížení uhlíkové stopy o 10 % (stejný závazek máme i u nás na ambasádě), připravuje zelenou investiční banku, podporuje opatření pro energetické úspory, zavádění ekologických technologií apod.

Jak vnímá ochranu životního prostředí veřejnost?

Myslím, že ekologické povědomí u britské veřejnosti je relativně vysoké; například v otázkách klimatu. U nás k těmto otázkám probíhá pravděpodobně hlubší věcná debata, a doufám, že se postupně rozvine i tady, v České republice. Myslím, že důležitá věc, které musíme všichni porozumět, je, že ochrana životního prostředí, ochrana klimatu, otázky udržitelnosti nejsou jenom záležitostí vlád, nejsou jenom agendou nevládních organizací jako Veronica, ale jsou stejně důležité pro byznys a pro každého člena lidské společnosti. Také je důležité si uvědomit, že každý z nás má svoji odpovědnost a roli a musíme spolupracovat, abychom dosáhli kýženého výsledku.

Můžete porovnat úroveň veřejné debaty nad ekologickými otázkami, zejména ochranou klimatu v České republice a v Británii?

Myslím, že veřejná diskuse na toto téma je ve Spojeném království širší, je do ní zapojen byznys; angažovanost vlády nepochybně debatu velmi ovlivnila a přinesla potřebnou změnu. Myslím, že dnes je životní prostředí neodmyslitelnou součástí politické a ekonomické diskuse - zelená ekonomika, udržitelnost, ochrana klimatu se u nás staly dennodenními pojmy politického slovníku.

Jak zkvalitnit veřejnou diskusi a přístup k životnímu prostředí tady, v ČR?

Jak už jsem řekla, nejdůležitější je pochopit, že životní prostředí není akademická otázka, že to není záležitost klimatologů či nevládních organizací, je to věc každého z nás. Zvlášť bych ale chtěla vyzvednout význam podnikatelského sektoru - jeho roli pro udržitelný rozvoj i význam ve veřejné debatě. A samozřejmě oslovení široké veřejnosti. Bez jejího pochopení a spolupráce nebude možné uchovat kvalitní životní prostředí pro naše vnuky.


Sian MacLeod je od léta 2009 velvyslankyní Spojeného království v Praze. V diplomatických službách Jejího Veličenstva královny a na ministerstvu zahraničí Velké Británie působí již více než 20 let. Zastávala pozice na velvyslanectví v Moskvě (mimo jiné v letech 1988-1992), ve Vilniusu či v Haagu.

Tým Její Excelence Sian MacLeod zajišťoval oficiální návštěvu královského páru v České republice v březnu 2010. Součástí programu byla i návštěva prince Charlese v Hostětíně.


Rozhovor připravili
Miroslav Kundrata a Yvonna Gaillyová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu