Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Zelený dům v Brně


Miroslav Kundrata, č. 2/1989, str. 32

V dubnu 1989 byla zprovozněna část domu MěV ČSOP v Brně na Panské ulici č. 9. Zatím funguje sekretariát denně od 9 do 17 hodin, ve středu od 12 do 20 hodin (telefon 22704).

Aby mohla budova sloužit všem potřebám členské základny, je nutno ji co nejrychleji rekonstruovat. Nejdále jsou práce v prvním patře, které bude sloužit běžnému provozu. Ve druhém poschodí bude po úpravách vyhrazena část prostoru nově ustavenému metodicko-výchovnému a propagačnímu centru Veronica (včetně redakce bulletinu) a rozlehlá půda bude využita jako společenská místnost a příležitostné spaní pro hosty ČSOP. Současně nás čeká náročná oprava fasády domu (včetně stěny obrácené do vnitrobloku), neboť budova patří do centra městské památkové rezervace.

Fungující ochranářský dům je důležitou podmínkou stmelení organizace - obracíme se proto na všechny členy i přátele s žádostí o pomoc - ať už řemeslnou nebo brigádnickou - na přípravách pro odborníky.

Na získání domu i jeho opravách má zatím největší zásluhy Jiří Ohnutek, předseda ZO ČSOP Rosnička. Hodně pomohly také jiné organizace. Práce nyní koordinuje zaměstnankyně MěV ČSOP Jaroslava Chalupová.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu