Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Zástupce veřejnosti aneb Bylo nás pět? Nikoliv, nejméně třicet šest


Hana Chalupská, č. 2/2011, str. 20-21

Copak já se mohu zapojit?

Není vzácností, že ekologické poradny osloví občan zděšený kácením dřevin či obrovskou skrývkou zeminy, které zpravidla předcházejí velkým stavbám. Vzácností však je možnost projektům, které mohou poškodit životní prostředí, v této fázi nějak zabránit. Častější a nadějnější jsou případy, kdy lidé se o své okolí zajímají například i tím, že sledují úřední desky institucí, které o takových záměrech rozhodují. Ekologická poradna pak může nabídnout způsoby, jak se do rozhodování o záměru zapojit, ať už jako vlastník sousední nemovitosti, nebo občanské sdružení či jednotlivec. Ale i v tomto případě je pro účast veřejnosti na rozhodování pozdě. Jak to? ptá se klient. V ten moment poradce či poradkyně vyhledá územní plán města či obce a zpravidla zjišťuje, že dotčená lokalita byla již před lety zanesena do územního plánu jako plocha pro dopravní stavbu, průmyslovou výrobu či nákupní centrum. A do přípravy územního plánu jsem mohl zasáhnout? pokračuje klient. Odpověď zní: Ano, mohl.

Zástupce veřejnosti za vás podá námitku

Projednávání územních plánů měst a obcí veřejnost za doby Marie Terezie a v době komunismu míjelo. Až po sametové revoluci mají vlastníci, jednotlivci a od roku 2006 nově i tzv. zástupci veřejnosti možnost vyjadřovat se jak k zadání územního plánu, tak ke konceptu či finálnímu návrhu. A to formou připomínek či námitek. Připomínky může podat kdokoli. Nicméně připomínky mají ve srovnání s námitkou mnohem menší sílu, neboť příslušný úřad je nemusí tak pečlivě zohlednit. Proto je vhodnější využít institut zástupce veřejnosti, který podá námitku.

Námitky mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. To znamená, že námitky mohou podávat všichni vlastníci nemovitostí, kteří se cítí dotčeni změnami v novém územním plánu. Zástupce veřejnosti je osobou, která v procesu územního plánování zastupuje práva více osob (minimálně 200) a jejich jménem podává námitku. O této námitce musí zastupitelstvo rozhodnout (vyhovět nebo zamítnout) a pečlivě rozhodnutí odůvodnit.

Územní plán Prahy

V současné době jsou ve fázi konceptu například územní plány Prahy a Brna. V Praze získal vloni magistrát přes 12 000 připomínek od více než 7 000 obyvatel města. Ekologická poradna Arnika tam zaznamenala 27 zástupců veřejnosti, kteří prosazovali například zklidnění magistrály, zachování zahrádkářských kolonií, zachování Masarykova nádraží či stanovení limitů pro rozvoj letiště za více než 18 000 obyvatel Prahy.

Co se právě odehrálo v Brně

V Brně byl koncept územního plánu zveřejněn v listopadu 2010. V té době bylo jisté, že svého zástupce veřejnosti budou mít občanská koalice Nádraží v centru, občanská sdružení Brnění a Nesehnutí, iniciativa proti stavbě rychlostní komunikace R43 přes Bystrc a zahrádkáři. Nesehnutí institut zástupce veřejnosti propagovalo seminářem pro aktivní občany a sdružení, pohlednicí pro zastupitele městských částí a happeningem na náměstí Svobody. Na www.ekobrana.cz se prezentovali ti zástupci, kteří sbírali podporu pro svoje témata. Podávání připomínek a námitek končilo 10. března.

Ekologický právní servis po celou dobu odpovídal na dotazy k procesu a formálním náležitostem zástupců, námitek a připomínek. Během prvních dnů v březnu bylo jasné, že zástupců se vyrojilo v Brně kolem dvaceti - ozvali se totiž občané z městských částí Medlánky, Maloměřice, ze sídliště Majdalenky, další zahrádkáři a cyklisté. Jak se termín uzávěrky blížil, bylo v ekologických poradnách v Brně čím dál více rušno. A na Panské ve Veronice obzvlášť - v poradně byly umístěny podpisové archy zástupců a lidé tak měli možnost na jednom místě v centru města podpořit hned několik zástupců veřejnosti.

Lze to dělat různě

Nutno poznamenat, že brněnská radnice proces územního plánu a možnosti, jak se do jeho přípravy mohou lidé zapojit, příliš nepropagovala, a i proto se zástupců objevilo jako hub po dešti. V Liberci je situace jiná. V dnešních dnech po celém městě probíhá celkem 16 besed, výborně facilitovaných, se zájmem radnice i zpracovatele územního plánu získat od místních co nejvíce názorů podložených znalostí místa. Radnice zveřejnila i návod, jak ustanovit zástupce, což brněnská učinila až po nátlaku ze strany veřejnosti.

Sprint do cíle

Závěrečného sprintu k podání námitky se 10. den v březnu nakonec účastnilo nejméně 36 zástupců veřejnosti. Vznikli v Kohoutovicích (za zachování zahrádek, proti lyžařskému svahu a za vytvoření náměstí), v Líšni (za zachování plochy zeleně po neprávem vykáceném borovicovém háji), v Tuřanech (proti zamýšlené rozsáhlé průmyslové zóně), v Komíně a Ivanovicích (proti rozšiřování ploch pro nákupní a zábavní centra), v Masarykově čtvrti (za rozvoj zeleně) či při sdružení Fórum pro architekturu a média (proti Nové městské třídě, za lepší Jižní centrum) a samozřejmě i v Českém svazu ochránců přírody. Přehled všech zástupců najdete na www.osbrneni.cz/novy-uzemni-plan-brna.

Těmto 36 zástupcům se podařilo na svoji podporu získat více než 14 000 podpisů, rozuměj připomínek! Územní plán Brna tedy svými tématy jako doprava, zahrádkářské kolonie, nádraží či nákupní centra zarezonoval u veřejnosti více než dost a je to dobře. Radnice bude v následujících měsících připomínky a námitky vyhodnocovat a na podzim místní zastupitelstvo projedná zadání pro zpracování finální podoby územního plánu. Nyní je čas na jednání zástupců s radnicí, na komunikaci se zastupiteli, na přípravu k aktivní účasti na klíčovém jednání zastupitelstva, které o námitkách rozhodne na začátku letošní zimy.

Všem, kdo „doběhli“ 10. března 2011 se stovkami a tisíci podporujícími hlasy na podatelnu magistrátu, patří obrovská gratulace, poděkování a přání, aby vytrvali. Snad je pro ně dostatečnou zásobou energie pro další činnost ta velká podpora veřejnosti, která se v letošním předjaří v Brně nečekaně ukázala.


A recept na zástupce veřejnosti nakonec

Suroviny:

  • jasně formulovaná připomínka k územnímu plánu konkrétní obce/města
  • jednotlivec nebo právnická osoba (občanské sdružení) odhodlaní stát se zástupcem veřejnosti
  • nejméně 200 obyvatel/-ek, kteří souhlasí jak se zněním připomínky, tak s osobou zástupce

Postup:

V okamžiku zveřejnění konceptu, popř. návrhu územního plánu pečlivě prostudujeme jak mapovou, tak textovou část k lokalitě, která nás zajímá, nebo k tématu, které chceme dlouhodobě v sídle změnit. Sepíšeme připomínku, vzor pošle a formální náležitosti zkontroluje nejbližší ekologická poradna (www.ekoporadna.cz) nebo Ekologický právní servis (www.eps.cz).

Vzhledem k tomu, že času je málo, formulujeme připomínku stručně a jasně s krátkým odůvodněním tak, aby podpisující neodradila délka textu (maximálně oboustranná A4 včetně tabulky pro podpisy). Podpisů sebereme více - někdo píše nečitelně, občas se podepíše občan z jiné obce - úřad podpisy kontroluje. Zároveň sepisujeme finální námitku, kterou podá zástupce - ta by měla rozvádět připomínku. Může obsahovat rozsáhlé přílohy, studie, dokumentace jako součást odůvodnění, proč prosazujeme právě tu kterou věc. Pokud máme více než 200 podpisů a námitku včetně příloh, vše si okopírujeme, originál odevzdáme.

Pozor! Zástupce může v celém procesu projednávání územního plánu hájit jenom to, co je v připomínce, resp. námitce (například pokud prosazujeme cyklostezky, nemůžeme v rámci dalších projednávání komentovat letiště nebo bytovou výstavbu).

Doba přípravy: 30 dnů

Doporučení: Zástupce lze ustanovit i pro krajský územní plán, ale pozor, jsou tam jiné počty podpisů, lhůty apod. O tom zase někdy příště.

 


Mgr. et Mgr. Hana Chalupská (1974) je zaměstnána v Nesehnutí jako koordinátorka kampaně Brno v akci, dobrovolně pracuje u občanského sdružení Brnění a občanské koalice Nádraží v centru. V Ekologickém institutu Veronica 6 let vedla program Zapojování veřejnosti do plánování a rozhodování. Pro občanská sdružení Brnění a Nesehnutí koordinuje projekty a kampaně právě k územnímu plánu Brna, hana.chalupska(zavináč)gmail.com

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu