Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Šikmý kostel: románová kronika ztraceného města, léta 1894–1921

Karin Lednická, č. 2/2022, s. 23-25, pro předplatitele

Skalická Morávka

Petr Birklen, č. 2/2022, s. 44-45

Vzpomínka na Vítka Grulicha __ 2. 10. 1956 – 24. 2. 2022

Olga Lepšová-Skácelová, č. 2/2022, s. 56-57

Tisy v tísni

Renata Placková, č. 2/2022, s. 58

Bývala za plaňkovým plotem cesta do pole aneb o krajinném žalu a zbytkové naději

Petr Čermák, č. 1/2022, s. 2-3

Elementární automat Rule 30, homolice vznešená a meze poznání

Martin Dvořák, č. 1/2022, s. 20-22, pro předplatitele

Jak jsem vstoupil na „Mýtinu“ Josefa Jambora

Michal Friedl, č. 1/2022, s. 31-33, pro předplatitele

Jak mohu snížit svoji uhlíkovou stopu nepoužíváním rašeliny?

Renata Placková, č. 1/2022, 42-44

Venkovské zásahy aneb Malé věci v krajině


Magdalena Maceková, č. 1/2011, str. 28

Šiška, M.: Malé věci v krajině. Diplomová práce. Akademie výtvarných umění, Praha 2010, 212 s.

Po zdařilé výstavě architektů Městské zásahy Praha 2010 v Centru současného umění DOX, kde si sami autoři vybírali místa, která je třeba upravit, se objevuje další sice mnohem nenápadnější, ale podobně zajímavý impulz, který se však týká venkovského prostoru a krajiny. Architekt Michal Šiška vydal drobnou knížku, která je výsledkem jeho diplomové práce ve škole architektury Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění. Se zmíněnou výstavou tuto práci spojuje autorovo pojetí, že i drobnými zásahy můžeme ovlivňovat dění kolem sebe, v tomto případě vztah ke krajině. V přístupu Michala Šišky se výjimečným způsobem potkávají jeho různé životní zkušenosti, a tak zdařile propojuje pohled tvůrčího architekta se zážitky novopečeného majitele zahrádky v zahrádkářské kolonii i pokorné naslouchání přátelům z jiných oborů (geologovi, psychologovi, environmentalistovi a mnoha dalším).

Důvodem vzniku dílka mohou být právě zkušenosti autora s navrhováním v malých obcích, které se musí vyrovnat s upachtěností mezi zbytnělými předpisy, s omezeným rozpočtem a hlavně ztrátou vztahu místních obyvatel k místu. Proto je tak důležité pochopit možnosti, které nemusí být nákladné a často jsou docela obyčejné. Tyto nevelké zásahy jsou vybírány tak, aby na jedné straně bavily své tvůrce a okolí, na druhé působily až jaksi archetypálně. Někdy mohou pomoct (znovu) najít vztah ke komunitě, někdy sám k sobě, jindy k přesahujícím věcem.

Abecední seznam vybraných prvků, díky nimž lze získávat vztah ke krajině, dostal formu příjemného kapesního vydání a je určitým slabikářem, který nás dále inspiruje (ne nadarmo jsou na konci volné stránky). Při prohlížení komentářů k jednotlivým prvkům v krajině se čtenáři spontánně objevují představy míst, která zná a kde zmíněný prvek funguje, vynořují se příběhy míst, kde se něco děje. Jednoduchý obrazový doprovod podtrhuje vtipné vyznění.

Kniha byla zatím vydána jen v malém zkušebním nákladu. Ale doufám, že bude možné udělat dotisk, protože tato knížečka je dárkem, který si člověk přeje dostat či darovat pro radost. Hodí se nejen pro architekty (protože tato výchozí pozice autora jasně do textů prosakuje), přírodovědce (vždyť je přece o krajině), psychology (prvky evokují pocity, slouží k budování vztahu) a milovníky krajiny (ti mají rádi inspiraci), turisty (aby si všímali drobných „pamětihodností“) i obyvatele vesnic (protože ti mají na krajinu veliký vliv), ale i pro milovníky skřítka Cílka putujícího knihami Františka Skály či pro čtenáře komiksů Viktora Rudiše.

Magdalena Maceková
architektka

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu