Čtení na tyto dny

Z plných plic

Na pně kolměji
slunce dopadá

Zvedá ke kamni kámen

Město zajíká se kosy
Nemají na bílou košili
Poskakují v kabátcích klarinetů

Město popadá dech
Koktá tramvajemi a výhybkami

Bojí se prázdna
vzduchu na půl úst

Slova z plných plic
dechem netroufají si plýtvat

Mlčky počítáme
kde strom
byl zaokrouhlen v pařezu

(Jindřich Zogata) 

 

Doporučujeme ke čtení

Světlo z Jupitera

David Veselý, č. 4/2022, s. 2-3, pro předplatitele

Kdo se bojí ohně

Jiří Sádlo, č. 4/2022, s. 11

Vzpomínání na Jana Steklíka a s Janem Steklíkem

Petr Veselý, č. 4/2022, s. 29-36, pro předplatitele

K teplotám interiérů

Jan Hollan, č. 4/2022, s. 38-39

Všechno, co potřebuješ, je láska

David Veselý, č. 3/2022, s. 7-9

O migraci ryb a životě „po řecku“

Tomáš Lotocki, č. 3/2022, s. 28

Ceny Josefa Vavrouška za rok 2021

redakce , Aleš Máchal, Blanka Mikátová, č. 3/2022, s. 48-50

Nemýtit! Zde žijí staré lesy

Jeňýk Hofmeistr, Miroslav Svoboda, č. 3/2022, s. 42-45, pro předplatitele

Venkovské zásahy aneb Malé věci v krajině


Magdalena Maceková, č. 1/2011, str. 28

Šiška, M.: Malé věci v krajině. Diplomová práce. Akademie výtvarných umění, Praha 2010, 212 s.

Po zdařilé výstavě architektů Městské zásahy Praha 2010 v Centru současného umění DOX, kde si sami autoři vybírali místa, která je třeba upravit, se objevuje další sice mnohem nenápadnější, ale podobně zajímavý impulz, který se však týká venkovského prostoru a krajiny. Architekt Michal Šiška vydal drobnou knížku, která je výsledkem jeho diplomové práce ve škole architektury Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění. Se zmíněnou výstavou tuto práci spojuje autorovo pojetí, že i drobnými zásahy můžeme ovlivňovat dění kolem sebe, v tomto případě vztah ke krajině. V přístupu Michala Šišky se výjimečným způsobem potkávají jeho různé životní zkušenosti, a tak zdařile propojuje pohled tvůrčího architekta se zážitky novopečeného majitele zahrádky v zahrádkářské kolonii i pokorné naslouchání přátelům z jiných oborů (geologovi, psychologovi, environmentalistovi a mnoha dalším).

Důvodem vzniku dílka mohou být právě zkušenosti autora s navrhováním v malých obcích, které se musí vyrovnat s upachtěností mezi zbytnělými předpisy, s omezeným rozpočtem a hlavně ztrátou vztahu místních obyvatel k místu. Proto je tak důležité pochopit možnosti, které nemusí být nákladné a často jsou docela obyčejné. Tyto nevelké zásahy jsou vybírány tak, aby na jedné straně bavily své tvůrce a okolí, na druhé působily až jaksi archetypálně. Někdy mohou pomoct (znovu) najít vztah ke komunitě, někdy sám k sobě, jindy k přesahujícím věcem.

Abecední seznam vybraných prvků, díky nimž lze získávat vztah ke krajině, dostal formu příjemného kapesního vydání a je určitým slabikářem, který nás dále inspiruje (ne nadarmo jsou na konci volné stránky). Při prohlížení komentářů k jednotlivým prvkům v krajině se čtenáři spontánně objevují představy míst, která zná a kde zmíněný prvek funguje, vynořují se příběhy míst, kde se něco děje. Jednoduchý obrazový doprovod podtrhuje vtipné vyznění.

Kniha byla zatím vydána jen v malém zkušebním nákladu. Ale doufám, že bude možné udělat dotisk, protože tato knížečka je dárkem, který si člověk přeje dostat či darovat pro radost. Hodí se nejen pro architekty (protože tato výchozí pozice autora jasně do textů prosakuje), přírodovědce (vždyť je přece o krajině), psychology (prvky evokují pocity, slouží k budování vztahu) a milovníky krajiny (ti mají rádi inspiraci), turisty (aby si všímali drobných „pamětihodností“) i obyvatele vesnic (protože ti mají na krajinu veliký vliv), ale i pro milovníky skřítka Cílka putujícího knihami Františka Skály či pro čtenáře komiksů Viktora Rudiše.

Magdalena Maceková
architektka

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu