Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Budoucnost do vlastních rukou


Miroslav Kundrata, č. 3/1994, str. 7-9

Hlavní přispěvatelé nadace Environmental Partnership zajišťují finanční podporu do roku 1997. Z postoje amerických sponzorů je zřejmé, že další osud nadace bude daleko více záviset na aktivitě národních středisek a také na konsenzu uvnitř ekologické komunity. Proto jsme v kanceláři pro ČR a v poradním sboru Partnershipu začali pracovat na strategii dlouhodobého rozvoje nadace, jejíž koncept má být hotov v únoru 1995.

Výchozí teze našeho plánu:

1) Dosavadní model nadace EP kombinující granty se stipendijními a výměnnými programy a informačním servisem se osvědčil a má smysl ho dále rozvíjet ve stejném směru, včetně přesahů do místní samosprávy a dalších sfér společnosti i včetně středoevropské spolupráce.

2) Nezávislý zdroj financí pro ekologické programy neziskového sektoru bude i po roce 2000 nejvýš potřebný. Další osud existujících zdrojů (REC Budapešť, program pro ekologickou výchovu WWF, grantové programy ministerstev) je nejistý a rozvoj domácích dárců a příjmů z členských příspěvků je velmi pomalý.

3) Početné domácí ekologické nadace disponují minimálním kapitálem, a neplní tedy reálně funkci nadace. Vycházíme také z předpokladu, že pro větší sponzory bude celonárodní nadace s širokým programem, tradicí a základním jměním atraktivnější než malé lokální fondy (samozřejmě je mnoho výjimek). Naším cílem je začít v roce 1998 (nejpozději však 2000) jako česká nadace s kapitálem 50 milionů korun, který umožní udržet programy minimálně na dnešní úrovni a dále je rozvíjet.

Tyto teze bude třeba obhájit a hlavně získat s pomocí dosavadních sponzorů základní vklad. Do únorového data chceme proto podniknout následující kroky:

1) Získat co nejširší názory na potřeby ekologicky orientovaného neziskového sektoru, a to formami dotazníku a individuálních konzultací.

2) V konsenzu s hlavními protagonisty ekologických aktivit formulovat priority NGO v jednotlivých oblastech (např. energetická politika, dopravní situace, péče o krajinu, vodohospodářská oblast, legislativa. ovlivňování spotřebitelů, komunální ekologická politika aj.). K tomuto účelu jsme požádali některé z úspěšných organizací o uspořádání tvůrčích setkání skupin angažovaných v těchto tématech.

3) Dosáhnout konsenzu s hlavními NGO tak, aby nadace získala všeobecnou podporu a nedocházelo k soutěžení o příjmy tam, kde je to zbytečné.

4) Připravit strategii získávání peněz z domácích zdrojů a dohodnout s NGO limity pro jednání s určitými sponzory.

Obracíme se na nevládní organizace i ekologické individuality s prosbou, aby nám pomohli se stabilizací nadace Environmental Partnership, a tím také se zajištěním trvalého zdroje pro vlastní budoucí programy.

Miroslav Kundrata

Naše adresa:
Environmental Partnership, Panská 9, 602 00 Brno, tel./fax: 05-422 10 561

Poradní sbor nadace Environmental Partnership v ČR:
Jiří Kulich - SEV Rýchorská bouda
Tim Whipple - Arthur & Andersen Comp.
Jana Hajduchová - STUŽ Uherské Hradiště
Jitka Klinkerová - Praha
Blažena Hušková - CHKO Jizerské hory
Ivan Bartoš - Studénka

Přispěvatelé nadaci Environmental Partnership:
German Marshall Fund, Charles Stewart Mott Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Moriah Fund, Sasakawa Peace Foundation, Trust for Mutual Understanding, Winslow Foundation, Joyce Mertz-Gilmore Foundation, IRA-HITI Foundation for Deep Ecology, Barbara Gauntlett Foundation, tři anonymní nadace.

Adresy nadací, s jejichž představiteli jsme vedli rozhovor:

German Marshall Fund (zároveň sídlo kanceláře Environmcntal Partnership USA): 11 Dupont Circle NW, Washington. D.C. 20036

Rockefeller Brothers Fund: 1290 Avenue or the Americas, New York 10 104, New York, SUITE 3450, USA

Charles Stewart Mott Foundation: 1200 Mott Foundation Building, Flinb, Michigan 48502-1851, USA

Kancelář Mott Foundation v Praze: Jelení 5, 118 00 Praha 1 - Hradčany, tel: 02-536002, fax: 02-539203

Joyce Mertz-Gilmore Foundation: 218 East 18th Street, New York, NY 1003, USA, tel.: 212-475-1137

Na Slovensku: Environmental Partnership for Central Europe, Skuteckého 30, 974 00 Banská Bystrica, Slovakia, tel.: (4288) 294259

V Maďarsku: Environmental Partnership for Central Europe, Zsusza Foltanyi, Frankel Leo YD 102-104, IV 40 123, Budapest, Hungary, tel.: 36-1-1363370

V Polsku: Environmental Partnership for Central Europe, Dom Technika „NOT“, ul. Pilsudskiego 74/309, 50-020 Wroclaw, Poland, tel.: (4871) 31611

Ve Wroclavi má také sídlo středoevropská koordinátorka programu, Krystyna Wolniakowska.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu