Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Kdo to zaplatí?


Miroslav Kundrata, č. 4/1994, str. 1-2

Novomlýnské nádrže zaplavily na 3 000 hektarů půdy - vysoce produktivní lužní les, louky, pole, mokřady, archeologická naleziště a vesnici Mušov. Zničily hodnoty, které se těžko dají vyčíslit. Byly prosazeny silou proti vůli místních lidí i široké veřejnosti a daňové poplatníky tohoto státu přišly na půl druhé miliardy korun.

Nebyli to jen komunističtí ideologové, ale v první řadě naši projektanti, kdo obhajovali velkorysými kalkulacemi brzkou návratnost a všeobecný prospěch obrovské investice. V polovině osmdesátých let sestavil tým Antonína Bučka v tehdejším Geografickém ústavu ČSAV suchou tabulku srovnání slibů a skutečnosti. Geografové byli velice opatrní, a přesto bylo shrnutí šokující. Většina výpočtů, na nichž byly ekonomika i další „užitky“ projektu postaveny, nebyla potvrzena a realita se řádově liší. A vývoj po roku 1989 disproporce ještě prohloubil. Nejmarkantnější je příklad závlah. Podrobné analýzy jsou k dispozici v mnohakilogramových studiích, které byly po roce 1989 zpracovány Geografickým ústavem, Ústavem pro životní prostředí a firmou Löw a spol. jako podklad ke kvalifikovanému rozhodnutí o osudu monstra pod Pálavou. Jejich autoři byli opět nesmírně opatrní a hledali řešení kompromisní, nejlevnější a dlouhodobě perspektivní. Prvním a minimálním výchozím krokem pro všechny možné varianty je popuštění hladiny o pouhých 85 centimetrů, které se podařilo odsouhlasit při jednání odborníků v roce 1991 jako snížení, které neohrozí žádnou z funkcí nádrží.

Ze zdlouhavého vývoje a blokování vládního rozhodnutí o spuštění hladiny však je patrné, že někteří lidé, dokonce v institucích, které se honosí přívlastkem „výzkumné“, zacházejí s fakty stejně, jako tomu byli zvyklí před lety. Pražský VRV (Vodohospodářský rozvoj a výstavba) tři roky bádal (za peníze daňových poplatníků) nad novým manipulačním řádem nádrží a přišel se závěrem vskutku kocourkovským - v nádržích je vody málo a nejlépe by bylo postavit přehradu čtvrtou. (Občan jistě zaregistroval, že v posledních, byť na vodu kritických letních obdobích byly nádrže stále na plném stavu - navíc pod poklopem brčálově zelených řas a sinic).

A ministr Benda, místo aby za tuto drzost odvolal ředitele svých resortních institucí (týká se to neméně ředitele quaziakciové společnosti Povodí Moravy, který nesplnil nařízení o spuštění hladiny - nikoliv poprvé), za špatnou práci vycházející z nereálných a vykonstruovaných předpokladů zaplatí a ještě objedná studii další.

Celá diskuse totiž mohla pokračovat za bujarého zelenání se vrbiček alespoň na úzké pláži a na několika ostrůvcích na střední zdrži, které by po snížení hladiny zajistila příroda sama s minimální lidskou pomocí. Ale právě to odpůrci snížení hladiny nechtějí vidět. Daňového poplatníka by mělo zajímat, že na provoz vodního díla Nové Mlýny doplácí stát ročně nejméně 10 milionů korun a že jeho uvedení do takového stavu, aby proklamované funkce plnilo v souladu se zákony tohoto státu, by stálo další půl miliardy.

Místní jachtaři (jim jediným by snad snížení hladiny mohlo důvodně vadit), nechť do základní infrastruktury investují příslušný peníz, nechť se podílejí na ztrátách provozu a odpisech z investic a pak mohou bouchat do stolu. Totéž platí i o dalších zájmových skupinách. Jinak mají k vodnímu dílu Nové Mlýny stejně tolik co říci, jako daňový poplatník třeba z Postoloprt.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu