Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Hodnotu krajiny


Vilém Reichmann, č. 1/1986, str. 12

Bílých Karpat si uvědomují členové základní organizace ČSOP v Hostětíně, poslední obci východního cípu okresu Uherské Hradiště. Aktivnímu předsedovi, Drahomíru Orsákovi, se před 3 lety podařilo stmelit činorodou skupinku sedmi mladých nadšenců. Potřeba být organizován v ČSOP u nich vyplynula ze snahy získat legislativní záštitu proti poškozování přírody. V tomto je Svaz svojí pravomocí bohužel trochu zklamal, ale neodradil.

V Hostětíně vznikla typická organizace laických ochránců přírody, kteří jsou s ní sice v denním kontaktu, ale chybí jim odborné vedení. Tento handicap zpočátku vyrovnávali tím, že se zapojili do akcí propagovaných a metodicky řízených časopisem „Naší přírodou“: Např. do akce FORMICA, pro kterou zaevidovali, označili a ochránili proti škůdcům 14 velkých mravenišť v okolí obce, do evidence výskytu mloka skvrnitého, který je v oblasti hojný, apod. Brzy po založení však navázala organizace úzký kontakt se správou CHKO Bílé Karpaty, převzala patronát nad dvěma maloplošnými chráněnými územími s výskytem vstavačů, stráž CHKO v katastru obce atd. V letošním roce se pustili do důkladnější inventarizace ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů, provádějí nutné biotechnické zásahy v patronátních územích, zabezpečují kontrolní činnost, chystají se instalovat sovníky podél okrajů lesa apod.

V čem jsou hlavní hodnoty práce členů ZO ČSOP v Hostětíně:

Především mají zájem o přírodu a úzký vztah k rodišti. Znají do detailu svěřené území, jsou s ním v denním kontaktu a mohou okamžitě zaregistrovat každý negativní zásah i ojedinělý výskyt zajímavých druhů (z letošního jara např. čáp černý nebo krkavec).

Uvědomují si příčiny poškozování přírody, ať už ze strany organizací (zejména JZD) nebo jednotlivců, znají osobně všechny občany i většinu pracovníků JZD a státní správy a mohou operativně zasáhnout.

Úzce spolupracují se správou CHKO Bílé Karpaty a snaží se získat podklady pro práci i jinými cestami, ať už z literatury nebo od pracovníků odborných institucí a výzkumných ústavů.

Takových podmínek může jen těžko dosáhnout některá z městských organizací, která přebírá patronát nad chráněnou lokalitou, ať už ve městě nebo na venkově, kam jezdí na výlety. A je to logické - území mohou účinně kontrolovat jen lidé, kteří v něm denně žijí - pochopitelně podmínkou je zájem. (Malé postesknutí: Jaké ztráty, zcela zbytečné, vznikají, když jedni musí věnovat svůj čas na kontrolu druhých, když si zájem o ochranu přírody a zachování rozmanitosti krajiny protiřečí s ekonomickými stimuly uživatelů území, když se krajina musí přizpůsobovat technice a ne naopak…)

Málo využitý zůstává pozorovací potenciál těchto ochránců přírody, který by se při vhodném metodickém vedení mohl stát základem seriózního ekologického, biogeografického nebo ochranářského výzkumu daného území. A nedostatek metodik i odborného vedení, to jsou bolesti, na které si členové ČSOP v Hostětíně často stěžují.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu