Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Hodnotu krajiny


Vilém Reichmann, č. 1/1986, str. 12

Bílých Karpat si uvědomují členové základní organizace ČSOP v Hostětíně, poslední obci východního cípu okresu Uherské Hradiště. Aktivnímu předsedovi, Drahomíru Orsákovi, se před 3 lety podařilo stmelit činorodou skupinku sedmi mladých nadšenců. Potřeba být organizován v ČSOP u nich vyplynula ze snahy získat legislativní záštitu proti poškozování přírody. V tomto je Svaz svojí pravomocí bohužel trochu zklamal, ale neodradil.

V Hostětíně vznikla typická organizace laických ochránců přírody, kteří jsou s ní sice v denním kontaktu, ale chybí jim odborné vedení. Tento handicap zpočátku vyrovnávali tím, že se zapojili do akcí propagovaných a metodicky řízených časopisem „Naší přírodou“: Např. do akce FORMICA, pro kterou zaevidovali, označili a ochránili proti škůdcům 14 velkých mravenišť v okolí obce, do evidence výskytu mloka skvrnitého, který je v oblasti hojný, apod. Brzy po založení však navázala organizace úzký kontakt se správou CHKO Bílé Karpaty, převzala patronát nad dvěma maloplošnými chráněnými územími s výskytem vstavačů, stráž CHKO v katastru obce atd. V letošním roce se pustili do důkladnější inventarizace ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů, provádějí nutné biotechnické zásahy v patronátních územích, zabezpečují kontrolní činnost, chystají se instalovat sovníky podél okrajů lesa apod.

V čem jsou hlavní hodnoty práce členů ZO ČSOP v Hostětíně:

Především mají zájem o přírodu a úzký vztah k rodišti. Znají do detailu svěřené území, jsou s ním v denním kontaktu a mohou okamžitě zaregistrovat každý negativní zásah i ojedinělý výskyt zajímavých druhů (z letošního jara např. čáp černý nebo krkavec).

Uvědomují si příčiny poškozování přírody, ať už ze strany organizací (zejména JZD) nebo jednotlivců, znají osobně všechny občany i většinu pracovníků JZD a státní správy a mohou operativně zasáhnout.

Úzce spolupracují se správou CHKO Bílé Karpaty a snaží se získat podklady pro práci i jinými cestami, ať už z literatury nebo od pracovníků odborných institucí a výzkumných ústavů.

Takových podmínek může jen těžko dosáhnout některá z městských organizací, která přebírá patronát nad chráněnou lokalitou, ať už ve městě nebo na venkově, kam jezdí na výlety. A je to logické - území mohou účinně kontrolovat jen lidé, kteří v něm denně žijí - pochopitelně podmínkou je zájem. (Malé postesknutí: Jaké ztráty, zcela zbytečné, vznikají, když jedni musí věnovat svůj čas na kontrolu druhých, když si zájem o ochranu přírody a zachování rozmanitosti krajiny protiřečí s ekonomickými stimuly uživatelů území, když se krajina musí přizpůsobovat technice a ne naopak…)

Málo využitý zůstává pozorovací potenciál těchto ochránců přírody, který by se při vhodném metodickém vedení mohl stát základem seriózního ekologického, biogeografického nebo ochranářského výzkumu daného území. A nedostatek metodik i odborného vedení, to jsou bolesti, na které si členové ČSOP v Hostětíně často stěžují.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu