Čtení na tyto dny

Dětská prosba

Přivez mi něco živého -
- utíká Katka k tatínkovi
startujícímu mezi paneláky auto

Něco živého  Určitě
Nezapomeň tati

(Jindřich Zogata)

 

 

 

Doporučujeme ke čtení

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Vzácný biotop na okraji velkoměsta. 70. výročí založ. brněnské zoo – I

Eduard Stuchlík, č. 1/2023, s. 10-12, pro předplatitele

Ferdinand Bučina: Hospodaření na javornických loukách

Václav Štěpánek, č. 1/2023, s. I-XVI, pro předplatitele

16 doporučení pro živou zahradu


Petr Stýblo, č. 5/2010, str. 29

1. Používejte metody organického zahradnictví - vyvarujte se jakýchkoliv chemických přípravků, používejte organická hnojiva - kompost, hnůj, biologické způsoby ochrany rostlin. Pamatujte, že i plevel má na vaší zahradě své místo, proto ho neničte tam, kde nepřekáží.

2. Nesnažte se mít celou zahradu pečlivě upravenou. Ponechte na ní místa s vysokou trávou. Nakrátko sekaný trávník je téměř mrtvý a např. motýly na něj nenalákáte. Mají-li tráva a v ní rostoucí byliny možnost se vysemenit, promění vám trávník po čase v květnatou louku. Můžete to urychlit tím, že z blízkého okolí přinesete a vysejete semínka lučních květin. Při sekání zkuste občas zaměnit motorovou sekačku za tradiční kosu. Kromě toho, že si zdravě protáhnete tělo, zachráníte spousty druhů hmyzu před smrtí rozšmelcováním v rotoru sekačky.

3. Nechte někde na zahradě i hromady listí a větví jako úkryty pro obojživelníky, hmyz, pavouky a malé savce. Shrabávejte listí pod křoviny, na podzim nechte část spadaného ovoce na zemi, část jablek a jiných plodů ponechte na stromech.

4. Udělejte si na zahradě „divoký koutek“ - pěstujte zde plazivé či popínavé keře (například ostružiny a břečťan), nechte vyrůst i kopřivy, které vám přilákají mnoho druhů motýlů. Hromada nařezaného dříví a kamení či starý mrtvý strom neuvěřitelně podpoří život na vaší zahradě.

5. Pokuste se, pokud je to jen trochu možné, pěstovat pouze původní druhy stromů, keřů a květin. Vybírejte takové ovocné odrůdy, které nejenže vám přinesou bohatou a chutnou úrodu, ale zároveň poskytnou útočiště a potravu jiným živočichům.

6. Nepřenášejte rostliny pro svoji zahradu z přírody! Každý odběr organismů z přírody je dnes nelegální. Uvědomte si, že význam vaší zahrady tkví v tom, že vytváří nové prostředí pro ohrožené druhy rostlin a živočichů, nikoliv že jejich původní prostředí nahrazuje.

7. Kupujte semínka a sazeničky rostlin nejlépe rovnou od místních zahradníků tak, abyste měli jistotu, že jde o místní druhy. V obchodech nadnárodních společností původní rostliny většinou nenajdete.

8. Nerozšiřujte rostliny ze své zahrady do přírody! Nikdy nemůžete vědět, zda tam zrovna tato konkrétní rostlinka patří a jak by mohla ovlivnit své okolí, kdyby se v přírodě uchytila.

9. Snažte se nepoužívat rašelinu, protože těžba rašeliny v přírodě je velice destruktivní a zanechává hluboké rány. Namísto rašeliny používejte svůj vlastní kompost. V zahradnických obchodech lze zakoupit i různé přírodě příznivější náhražky rašeliny.

10. Neizolujte si zahradu od okolí budováním neprostupných plotů. Máte-li zděný plot, vytvořte v něm alespoň otvory, které umožní živočichům vstupovat či odcházet z vaší zahrady. Bez toho se k vám ježci či obojživelníci nedostanou. Ideálním řešením je samozřejmě plot živý, tvořený našimi původními dřevinami.

11. Nerušte hnízdící živočichy, nepřibližujte se k jejich hnízdům. Vězte, že vás neustále pozorují bystré oči predátorů (straky, sojky, kočky), kteří, pokud je na hnízdo upozorníte, ho okamžitě vyplení.

12. Poskytujte živočichům vodu po celý rok. V ideálním případě vybudujte zahradní jezírko, nemáte-li na něj místo, pak aspoň bezpečné umělé napajedlo. Umístěte ho na zem na volné prostranství a vodu v něm měňte každý den. U jezírek nezapomeňte, že nesmí mít kolmé břehy, aby se z nich vždy dostali živáčci, kteří omylem spadnou do vody, ale také třeba žáby a čolci poté, co se rozmnoží či metamorfují z pulců a larev.

13. Poskytněte živočichům potravu po celý rok. Především jde o přirozenou potravu, ale nebojte se instalovat i krmítko.

14. Poskytujte živočichům dostatek úkrytů a míst k rozmnožování - instalujte pro ně budky - ptačí, netopýří, hmyzí, ježčí, čmeláčí… Pro plazy a hmyz vybudujte suché zídky či hromady kamení a část kompostu ponechte po celý rok netknutou.

15. Zapisujte si vše, co a za jakých okolností jste na své zahradě viděli a slyšeli. Časem budete moci porovnávat svá pozorování s roky minulými a určitě dojdete k zajímavým závěrům. Nebojte se svá pozorování hlásit místní ochranářské (ČSOP, ČSO - Česká společnost ornitologická) či vědecké (muzeum) instituci.

16. A nakonec - najděte si čas odpočinout si na své zahradě a užijte si to!

Petr N. Stýblo
koordinátor projektu ČSOP Živá zahrada

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu