Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Zelená inspirace z Bílých Karpat


Hana Machů, Eliška Balharová, č. 4/2010, str. 31

Každý, kdo se někdy snažil sladit svůj životní styl s respektem k životnímu prostředí, zákonitě narazil na otázky týkající se cestování. Takový člověk také brzy zjistil, že nejenom není jedno, jak daleko cestuje a jaký dopravní prostředek na škále pěší chůze - letadlo si pro svou cestu zvolí. Vyvstává zde spousta dalších otázek ohledně ubytování, stravování či trávení volného času. Budeme-li ve svých úvahách důslední, nezbude nám než konstatovat, že cestování do vzdálených koutů světa by bylo nejlépe vypustit úplně.

Myšlenka šetrného cestovního ruchu však naznačuje, že se svých cestovatelských tužeb nemusíme vzdávat. Udržitelná turistika zajistí uspokojení všech cestovatelských potřeb a přitom současně pomáhá rozvoji území. Šetrně využívá přírodních a kulturních hodnot daného území a přitom vede k dlouhodobé prosperitě dané oblasti a zlepšování blahobytu místních obyvatel.

Obecně lze říci, že šetrný cestovní ruch je opakem masového cestovního ruchu. Charakteristickými rysy jsou individuální cesty či cesty s malou skupinou přátel, aktivní účast na plánování cesty, přiměřené a pomalé dopravní prostředky, dostatek času, přizpůsobení se místním zvykům, poznávání místních tradic a kulturního dědictví. Rozvíjí se aktivity s vazbou na prodej produktů místního zemědělství a řemesel, poznávací turistika, zvyšuje se zájem o akce s programem zaměřeným přírodovědně nebo krajinářsky.

Rozvoj šetrných forem cestovního ruchu zažívá svůj boom a tato forma aktivní dovolené je stále vyhledávanější. Také mnozí provozovatelé ubytovacích zařízení mění svůj provoz na „ekologický“, aby vyhověli požadavkům zákazníků. Při hledání ekologicky šetrného ubytování se můžeme nechat vést „značkou“, která nám o ubytovacím zařízení mnohé napoví.

ECEAT Quality Label je mezinárodní značka pro podniky cestovního ruchu s přínosem pro udržitelný rozvoj. Podniky jsou hodnoceny z hlediska toho, jak podporují ekologické hospodaření, jak nakládají s vodou, odpady a energiemi, jak podporují šetrnou dopravu, jak přispívají k ochraně přírodního a kulturního dědictví, jak podporují místní ekonomiku a jak se zlepšují. V České republice nese tuto značku 23 zařízení.

Logem Ekologicky šetrná služba se mohou pochlubit ti poskytovatelé některých služeb, kteří prokáží, že jednají v souladu se zásadami snižování negativního dopadu na životní prostředí i s ohledem na zdraví svých zákazníků. V České republice nese tuto značku 10 ubytovacích zařízení.

Cyklisté vítáni je národní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Cílem certifikace je zpřístupnit široké veřejnosti udržitelný způsob rekreace a turistiky prostřednictvím sítě ověřených služeb, které cyklistům nabízejí základní zázemí.

Pokud byste chtěli navštívit podnik, který je držitelem všech tří certifikátů, přijeďte do Centra Veronica do Hostětína. Připravili jsme pro své hosty nový turistický balíček zaměřený na ekologii, přírodu a tradice Bílých Karpat. Prohlédnete si naše ekologické projekty, uvidíte sochy v krajině, můžete se dotknout historie, tradic a starých řemesel. Pěšky či na kole můžete obdivovat nejen blízké okolí, ale i unikátní krajinu Moravských Kopanic. Sílu načerpáte z hostětínského moštu, z luhačovických minerálních vod nebo od žítkovských bohyní. Bližší informace najdete na http://hostetin.veronica.cz/ekopenzion v sekci „Kam v okolí?“

Aktivity Centra Veronica v oblasti cestovního ruchu jsou v roce 2010 podporovány Ministerstvem pro místní rozvoj. Děkujeme.


Mgr. Hana Machů (1973) - garantka vzdělávacích programů, Centrum Veronica Hostětín, hana.machu(zavináč)veronica.cz
Bc. Eliška Balharová (1987) - studentka FSS MU, externí spolupracovnice EIV

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu