Čtení na tyto dny

Dno

Vzpomeň si, jak jsme sbírali
u hájovny křik
divokých husí

Rybník byl na zimu vypuštěný.

Nad černým dnem —
v přísných a potrhaných řádkách
letěla hejna.

Ze střechy křídel
jsem skládal vlastní dno.

(Jan Skácel
Smuténka, 1965) 

 

Východoslovenský TOP


Kristína Voralová, č. 1/2012, str. 24-25

TOP poznajú mnohí ľudia ako slovo z anglického jazyka označujúce vrchol, špičku, alebo aj časť oblečenia. V našom prípade sa však jedná o skratku označujúcu tábor ochrancov prírody. No a ten náš TOP s prívlastkom „východoslovenský“ je naozaj dobrou, zavedenou a zvučnou značkou. Chýr značky TOP sa po prvý krát nesmelo rozletel do sveta už v roku 1977, kedy Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) zorganizoval prvý ročník tohto tábora v obci Kríže (okres Bardejov). Od vtedy sa Východoslovenský TOP koná nepretržite už 35 rokov, vždy v rovnakom termíne od soboty do soboty na prelomu júla a augusta.

Zaistenie miesta a peňazí

Dôležitou otázkou každého podobného podujatia je jeho financovanie. Východoslovenský TOP sa uskutočňuje predovšetkým vďaka sponzorom z radov podnikateľov so vzťahom k environmentálnym aktivitám a z účastníckych poplatkov ako aj vďaka ochote a ústretovosti orgánov štátnej správy.

Miesto konania každého TOP-u je v katastri inej obce, v inom okrese na teritóriu bývalého Východoslovenského kraja, teda na území dnešného Košického alebo Prešovského kraja. Toto významné ochranárske podujatie s medzinárodnou účasťou na pomoc prírode i regiónu sa koná pod hlavičkou Ústredného výboru SZOPK a hlavným organizátorom býva Krajský úrad životného prostredia Košice alebo Prešov, správy dotknutých národných parkov (NP) či chránených krajinných oblastí (CHKO), základné organizácie SZOPK z aktuálneho alebo najbližšieho okresu.

Poslanie a ciele tábora

Poslaním podujatia je odbornou činnosťou, prostredníctvom jednotlivých sekcií a inventarizačným prieskumom, získať nové údaje o hodnotách územia, stave ekosystémov v záujmovej oblasti. Ciele prieskumu v národných parkoch alebo CHKO sa každoročne konkretizujú. Náplňou je poznávať región ochranárskymi aktivitami, zviditeľniť kultúru často málo poznaných regiónov, osvojiť si miestnu históriu. Darí sa vzbudiť záujem aj mladých o málo propagované územia.

Nezanedbateľný je príspevok účastníkov v oblasti praktickej pomoci prírode a obciam, kde činnosť ochrancov prírody nabáda miestnych obyvateľov k zveľaďovaniu a udržiavaniu miestneho prírodného a kultúrneho bohatstva. Poukazuje na možnosti ochrany, podnecuje k starostlivosti o prostredie, upozorňuje na možnosti rozvoja cestovného ruchu v regióne.

Ako to prebieha

Pred otvorením tábora realizačný tím pripraví pre účastníkov informačný spravodaj s celotýždenným programom, pravidlami a popisom prostredí, ktoré bude celý týždeň domovom všetkých táborníkov.

Účastníci sa každý deň pohybujú v bližšom aj vzdialenom okolí v niekoľkých sekciách. Ich počet sa tábor od tábora čiastočne mení, niektoré ostávajú pravidelne, ako napríklad krajinárska, lesnícka, botanická, ornitologická, herpetologická (plazi), chiropterologická (netopiere), mykologická (huby), geologická, alebo sekcia praktickej ochrany prírody. S úspechom sa stretávajú aj sekcie pôsobiace priamo v tábore, zväčša v popoludňajších hodinách, alebo v podvečer ako sekcia rezbárska alebo čipkárska. Funkciu táborovej škôlky plní veľmi obľúbená detská sekcia. V miestach, kde je to žiaduce, sa organizuje napríklad sekcia ichtyologická (ryby), jaskyniarska alebo aj vojenskohistorická. Účastníci tábora pracujú pod vedením lektorov zo správ NP, CHKO, alebo z vedeckých inštitúcií.

Odborné výsledky inventarizačnej, prieskumnej a praktickej činnosti sekcií sa po ukončení TOP-u zosumarizujú do zborníka odborných prác. Tieto výsledky a poznatky sú následne využívané pri plnení konkrétnych úloh štátnej ochrany prírody v podmienkach spravovaného regiónu a tiež sú vhodným odborným podkladom pre činnosť samosprávnych orgánov.

Sekcia praktickej ochrany má často v programe celotáborovo obľúbené čistenie potoka. Stretáva sa s úspechom okrem miestneho obyvateľstva predovšetkým u detí. Pre ne je beztrestné brodenie potokom s pocitom dôležitosti a užitočnosti neopísateľným zážitkom. Môžu tu vidieť konkrétnu pomoc prírode, ktorá bola ľuďmi poškodená. Pravdu povediac, do detstva sa pri tom vracajú aj mnohí dospeláci.

Pekné miesta sú základ

Organizátori sa vždy usilujú pre konanie TOP-u vytipovať zaujímavé miesta, často situované v odľahlých dolinách, na lúkach, pri potokoch, v koncových obciach. Samozrejme - výnimky potvrdzujú pravidlo. Tiež sú vyhľadávané miesta s atraktívnym okolím, ktoré účastníkov prekvapia svojou zabudnutou krásou, prírodnými zaujímavosťami a skrytým kúzlom. Každý, kto prichádza na TOP, je oboznámený s určitým stupňom nepohodlia, ktoré bude počas týždňa pod stanom znášať, nakoľko podmienky bývajú často naozaj sparťanské.

Na náš tábor ochrancov prírody chodia ľudia okrem svojej ochoty podať prírode pomocnú ruku, spoznať zabudnuté kúty Slovenska aj kvôli nezabudnuteľnej atmosfére v kruhu priateľov, dnes už prakticky z celej Európy, nakoľko účasť v posledných rokoch v priemere neklesla pod 250 účastníkov.

Keďže nielen prácou je človek živý, po každodennej námahe a vyhodnotení na pravidelných táborových zhromaždeniach dostane priestor aj spoločná zábava pri táborovom ohni, gitare či harmonike. Jeden z dlhoročných účastníkov sa vyjadril, že Východoslovenský TOP je preňho synonymom pre relativitu času. Priatelia sa na jednom ročníku rozlúčia plní zážitkov na jednej lúke a na ďalšom sa stretnú na inej, aby sa zvítali v očakávaní zážitkov nových. Ako by tieto dva okamihy nedelil celý rok, ale len jedna táborová noc. Počuť a čítať nie je také trvácne ako vidieť a zažiť, tak príďte a posúďte.


Mgr. Kristína Voralová (1965) - členka ÚV SZOPK, vyhlašovatele TOP, voralka(zavináč)gmail.com

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu