Čtení na tyto dny

Stromům

Lese, ty mechatý spáči!
(Petr Hille)

Obydlí větrů nikdy neztišená,
plameny zelené, jež náhle vyrazí
a šedá hnízda berou na ramena,
až zase řeřavějí před mrazy.

Vy harfy záchvěvů, jež umírají
pod srdci dosud nenarozeným,
jen brzy milující vás se ptají,
jak lásku stínů spoutat světlem svým.

Vy sloupy zpívající z modra nebe,
vy lesy ležící jak zvíře plné tmy,
jak vaše ticho zneklidní a zebe!

Zelené štěstí poznat dejte mi,
až v přilbách světla sladce obklopíte
mé hodiny jen pro vás, pro vás žité.

(Jan Zahradníček 
Jeřáby, 1933) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Když papír, tak recyklovaný


Petr Ledvina, č. 4/2008, str. 17

Spotřeba papíru za rok 2006 činila v České republice v přepočtu 143 kg na jednoho obyvatele, v roce 1994 to bylo „jen“ 64 kg. Čím více používáme počítačů a internetu pro práci s texty, tím je paradoxně spotřeba papíru větší a větší. Papírenský průmysl je přitom energeticky i materiálově náročné odvětví, uvádí se, že zhruba 17 % ze světové těžby dřeva se ročně spotřebuje na výrobu papíru. Nejdůležitější pro životní prostředí je snížit jeho množství, možností je celá řada: preferencí elektronické komunikace, odmítáním reklamních tiskovin do schránek. Česká pošta vede evidenci označených schránek, které odmítají reklamu (www.cpost.cz > Ke stažení > Počty domácností dle obcí - Roznáška informačních/propagačních materiálů). Nejde jen o leták, který nedostaneme, ale o faktické snížení množství tištěných materiálů.

Při práci s počítačem provádíme důslednou kontrolou před tiskem (např. funkce „náhled strany“), tiskneme a kopírujeme oboustranně, při drobných chybách a překlepech netiskneme dokument znova, ale používáme korektor (opravné pero). Papírové předměty využíváme vícekrát, ať je to dárkový papír či krabice, papírové pytlíky nebo tašky. Samozřejmostí snad již je důsledné třídění papíru (nejlépe zvlášť noviny a zvlášť vlnitá lepenka), a to nejen doma, ale i v zaměstnání či ve škole.

Používáme recyklovaný papír

Přes všechna úsporná opatření se použití papíru nevyhneme. Důsledně používáme recyklovaný papír, tj. papír vyrobený ze sběrového papíru. Výroba tohoto papíru má kromě úspory samotného dřeva (na výrobu balíku 500 listů „dřevěného“ papíru je potřeba 7,5 kg dřeva) i výrazně nižší další dopady na životní prostředí: spotřeba primární energie na výrobu je o polovinu nižší, spotřeba vody 5× nižší, zatížení odpadních vod je až 15× nižší. Kvalita recyklovaného papíru je srovnatelná s kvalitou papíru vyrobeného z primárních surovin a lze ho použít do většiny tiskáren a kopírek. Pro správný tisk není důležité, je-li papír recyklovaný, či nikoliv, ale jaké má parametry.

Úřady, instituce i firmy se často brání používat recyklovaný papír. Přitom neexistuje žádný zákon, vyhláška či norma, která by bránila používat recyklovaný papír v oficiální dokumentaci. Nikde se nemluví o barvě ani o stupni bělosti. Ostatně některé úřady, např. ministerstvo životního prostředí, již posílají dokumenty na recyklovaném papíru. Jaký papír použít pro úřední tisk, může nařizovat vnitřní předpis. Lze navrhnout jeho zrušení či přeformulování. Nákup ekologicky nevýhodného papíru může být podmíněn servisní smlouvou s dodavatelem kopírek/tiskáren. Je vhodné nechat smlouvu doběhnout (při porušení by zanikla záruka), ale neprodlužovat. Od dodavatele je nutné požadovat ne „jeho značkový recyklovaný papír“, který bývá většinou dražší, ale pouze přesné parametry, jaké má papír vhodný do jeho zařízení splňovat (tloušťku, zaklížení, prašnost, opacitu) a papír v těchto parametrech zajistit.

Z odpovědí výrobců tiskáren a kopírek dostupných na webové stránce www.papir.arnika.org vyplývá, že prakticky všechna tiskárenská zařízení recyklovaný papír zvládají. Na tyto odpovědi se lze odvolat. Na stránce www.zeleneuradovani.cz/papir je ke stažení materiál o veřejných zakázkách zpracovaný na příkladu papíru, a to včetně konkrétních technických parametrů.

Papír s ekoznačkou

Z recyklovaného papíru můžeme mít pochopitelně většinu dalších papírových výrobků: školní sešity pro děti, obálky všech velikostí, krabice a krabičky, pořadače, šanony, archivační krabice, toaletní papír, papírové ubrousky, kuchyňské utěrky a kapesníčky, poznámkové bločky, různé formuláře a tiskopisy, ale třebas i pokladní kotoučky. Skutečnost, že výrobek vznikl z recyklovaného papíru, nemusíme na první pohled poznat, žádné značení není povinné. Někdy je takový výrobek označen anglickým nápisem „recycled paper 100%“. Nejlepší je nakupovat výrobky s ekoznačkou, např. naším značením „ekologicky šetrný výrobek“, které navíc zaručuje, že papír není bělen velmi nevhodným chlórem.

Většina výrobků z výše popsaného seznamu se vyrábí i u nás. Problém nastává jen u papíru pro tisk, který se v současnosti do České republiky pouze dováží. Tento kancelářský papír můžeme koupit s garantovanou ekoznačkou německou (tzv. modrý anděl), případně skandinávskou (tzv. severská labuť).

Recyklovaný papír pro archivaci

Občas se v ekologické poradně setkáváme s argumentem, že recyklovaný papír se nesmí používat pro archivaci dokumentů. Není to pravda. U nás platný zákon č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě, a příslušné vyhlášky požadují, aby dokument, jemuž podle spisového a skartačního plánu bude přidělen skartační znak A, byl vyhotoven na trvanlivém papíru určeném pro dokumenty. V metodice Ministerstva vnitra, odboru archivní správy je přímo psáno, že dnes, kdy „prakticky všichni současní výrobci papíru produkují trvanlivý, tj. nekyselý papír, který je cenově shodný s běžným papírem, lze tento požadavek zajistit bez zvýšení nákladů. Je však vhodné vyžádat si u prodejce doklad o tom, že dodaný papír je skutečně trvanlivý. Nejedná se přitom o tzv. archivní papír podle ISO 9706, který je výrazně kvalitnější a dražší; postačuje používání trvanlivého papíru.“

Nikde není zmínka o tzv. bílém či recyklovaném papíru. Místo dotazu na výrobce by mohl postačovat odkaz na německou ekoznačku „modrý anděl“ (Der blaue Engel), jelikož skoro všechny u nás běžně užívané recyklované papíry tuto značku mají. Tato ekoznačka totiž vyžaduje, aby papír splňoval nejpřísnější testy, takže jde vždy o papír největší kvality odolávající stárnutí. Při použití jiného papíru než s ekoznačkou „modrý anděl“ se ohledně archivace doporučuje zeptat se dodavatele nebo výrobce.

Petr Ledvina

 

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu