Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Prací prostředky už jen bezfosfátové?


Petr Ledvina, č. 5/2005, str. 26

Dlouholetí čtenáři Veroniky a ti, kteří sledují problematiku bezfosfátových pracích prostředků, mohli snadno získat pocit, že od letošního roku si už prostředky s fosfáty nebude možno koupit. Že letáčky a informace o bezfosfátových prostředcích ztratí smysl a jeden z velkých viníků letního kvetení přehradních nádrží - fosfor z pracích prostředků definitivně odejde do historie. Letmý pohled do regálu v drogerii nás bohužel snadno přesvědčí, že tomu tak není. S největší pravděpodobností nás čeká ještě několik let „bojů“ na této frontě.

Dobrovolná dohoda

V roce 2001 díky tlaku nevládních organizací i Ministerstva životního prostředí (MŽP) podepsalo České sdružení výrobců mýdla, čisticích a pracích prostředků (dále jen Sdružení) dodatek k „Dohodě o postupném snižování dopadu pracích prostředků na životní prostředí“ mezi MŽP a tímto Sdružením. Členy sdružení byli výrobci Henkel, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Setuza a Unilever. Podle tohoto dodatku se výrobci zavázali, že od prvního ledna 2005 budou na český trh uvádět pouze bezfosfátové prací prostředky. Čtyři roky jsme se mohli těšit na to, jak už si v obchodě koupíme pouze bezfosfátové prací prostředky. Během těchto let se však exponenciálně zvýšil počet nadnárodních řetězců hypermarketů a supermarketů, které prodávají ve svých obchodech své vlastní značky, vyráběné výrobci stojícími mimo dohodu. Tito výrobci i dovozci se k zmíněné Dohodě nikdy nepřipojili, navíc od Dohody odstoupil velký český výrobce Setuza. Podíl členů Dohody na našem trhu pracích prostředkú můžeme odhadnout na přibližně 50 %. Od prvního ledna letošního roku sice Dohoda platí, čtyři výrobci, kteří v ní zůstali, ji dodržují, přesto však nezajišťuje to, k čem u byla původně určena.

„Staré“ prací prostředky a obcházení Dohody

Někteří výrobci vyrábějí bezfosfátové prací prostředky nejen pro české, ale i další trhy již několik let. Jiní, konkrétně Reckitt Benckiser a Procter & Gamble, nabízejí své prostředky až od prvního ledna tohoto roku. Jelikož výrobky mají záruku dva roky, ještě dva roky budeme na trhu nacházet „stejné“ značky těchto výrobců ve fosfátové i bezfosfátové podobě. Produkty jsou označeny datem výroby maximálně rok 2004, případně maximálním datem spotřeby 31. 12. 2006.

Sama Dohoda omezuje pouze uvádění výrobků na český trh a bohužel se netýká tzv. uvádění do oběhu, což je přímo maloobchodní prodej zákazníkům. Proto se můžeme setkat s ohcházením dohody prostřednictvím zpětného dovozu či redistribucí fosfátových výrobků u různých obchodních řetězců. Proto si v samoobsluze můžeme zakoupit „letošní“ prací prášek Bonux firmy Procter & Gamble. Jak nám potvrdil jednatel firmy, tento prostředek je určený pro pobaltské trhy, včetně Polska, kde ještě žádnou obdobnou Dohodu nemají a kam, kvůli zisku několika haléřů navíc, dodávají prací prostředky s fosfáty. Zpětný dovoz prý zakázat nejde, neboť by to bylo obcházení pravidel volného obchodu…

Legislativní zákaz

Je dobré, že Dohoda funguje aJespoň ve stávající podobě, ale jak je vidět, je zcela nedostačujícím řešením. MŽP, nevládní organizace, ale i samotní výrobci sdružení v Dohodě již několik let usilují o legislativní zákaz používání fosforu. Výrobci z Dohody si např. zcela logicky stěžují na nerovné podnikatelské podmínky. Na jaře letošního roku MŽP připravilo návrh novely vyhlášky, která měla zakázat použití fosforu v pracích prostředcích, a to jak při uvádění na trh (tj. výrobě), tak i při uvádění do oběhu - v maloobchodním prodeji, a to už od letošního léta, případně od 1. ledna 2006. Vyhláška měla doplňovat seznam nebezpečných látek, který slouží jako příloha zákona o chemických látkách. Na toto téma proběhl na Ministerstvu kulatý stůl za účasti výrobců, odborníků z vědy, pracovníků státní správy a neziskových organizací - Rosy a Veroniky a Sdružení Flos aquae. Bohužel na jednání chybělo Ministerstvo zemědělství, které musí vyhlášku „spoluvydat“. Toto ministerstvo bez udání důvodů s novelou vyhlášky nesouhlasilo. Ani MŽP, ani my z Veroniky jsme nebyli schopni důvod tohoto odmítnutí vypátrat. Zemědělství má ve svém resortu na starosti i kvalitu vod, takže by bylo logické, mít je co možná nejčistější… Jediný argument, který zazněl proti a který používají i další odpůrci legislativního zákazu (např. výrobce fosfátů Fosfa Břeclav) je, že od prvního ledna 2008 bude muset u nás platit Evropská směrnice, která řeší i tento problém, a že se výrobci musí stačit připravit. Mlčí již o tom, že původní Dohoda existuje již od roku 1995 a že změnit složení výrobků je proces maximálně na měsíce. Pokud Ministerstvo zemědělství nezmění svoje stanovisko, budeme muset čekat až do roku 2008.

Čistá Svratka a letáček Rosy

Z výše uvedeného plyne, že osvětové a přesvědčovací akce nevládních organizací mají stále smysl. Proto letos ve Veronice běží kampaň Čistá Svratka, která se zabývá především propagací bezfosfátových pracích prostředků v povodí Svratky, a to nejen v Brně. Brněnská přehrada je kvůli nadbytku živin z horního povodí Svratky jednou z nejpoškozenějších přehradních nádraží. Kvůli sinicím, pro jejichž výskyt je fosfor rozhodujícím prvkem, se každoročně po celé léto stává obrovskou zelenou nevábnou plochou. Letáček na toto téma lze získat přímo ve Veronice nebo na internetové adrese www.veronica.cz/spotrebitelstvi. Přehled bezfosfátových prostředků naleznete i na www.sinice.cz. V tomto čísle Veroniky nacházíte také aktuální letáček ekologické poradny Rosa, která každoročně testuje právě na přítomnost fosforu různé prací prostředky. V letáčku také naleznete další informace a souvislosti mezi praním a čistotou vodních toků, stejně jako další rady, jak šetrněji prát.

Kvůli zpětnému dovozu výrobků a prodeji „starých“ výrobků zůstává na spotřebiteli jen možnost orientace podle obalu pracích prostředků. Bezfosfátové prací prostředky jsou označeny, bohužel nepříliš velkým písmem, nápisem BEZFOSFÁTOVÉ nebo NEOBSAHUJE FOSFÁTY. Ty, kde tento nápis nenalezneme, raději nekupujeme. Asi až po roce 2008, až snad fosfáty z prášků definitivně zmizí, se budeme moci zabývat dalšími důležitými vlastnostmi prášků, jako je biologická rozložitelnost či ekotoxicita. Další informace lze získat na stránkách Rosy www.rosa.ecn.cz nebo Veroniky www.veronica.cz.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu