Čtení na tyto dny

Na dlani

Javorový list
přikryl město dlaní
a obrátil dlaň do všech koutů

Listem rozsvěcené světlo
puká brázdami smogových ulic
líhnoucími karburátory

V listu je vzkaz
abychom kmenům podali ruce

List nese varování
že nad kameny vyrvanými v lomech
jsou plíce města zaprášené

(Jindřich Zogata) 

 

Pět let akce Dno


Antonín Buček, č. 1/1986, str. 15

Od roku 1981 se každé jaro setkávají dobrovolní ochránci přírody na dně budoucí dolní nádrže vodního díla Nové Mlýny na řece Dyji. Pod siluetou vápencových bradel Pavlovských vrchů zde probíhá akce Dno - přesazování vzácných rostlin z prostoru, který bude zaplaven vodami nádrže, do míst, která skýtají podmínky pro jejich další existenci.

První dva roky probíhal na dně průzkum, který zajišťovali členové 1. ZO ČSOP Brno-venkov ve spolupráci se 4. ZO ČSOP Brno-město. Zmapovali lokality nejvzácnějších druhů a odhadli jejich početnost. Přitom zjistili, že populace bledule letní patří zřejmě k největším v ČSSR. Tento překrásný druh, zařazený v Červeném seznamu flóry ČSR mezi kriticky ohrožené rostliny, se v ČSR vyskytuje jen na jižní Moravě.

Na dně bylo zjištěno více než 25 000 trsů, s největší koncentrací na Býčí louce, která se něžnými květy bledulí měnila ve stříbřitý záhon.

Přesazování bledulí a dalších rostlin začalo v roce 1983. Celkové vyhodnocení bude možné až po skončení celé akce. Ale již dnes můžeme konstatovat, že výsledky předstihly očekávání. Bylo přesazeno přes 85 000 bledulí letních, 2224 ladoněk vídeňských, 53 339 sněženek a několik trsů kosatců sibiřských.

V pamětní knize účastníků je zapsáno více než 700 dobrovolných ochránců přírody, kteří se akce zúčastnili. Patří k nim členové 1. a 6. ZO ČSOP Brno-venkov, 4. a 9. ZO ČSOP Brno-město, 1. ZO ČSOP Frýdek-Místek, ZO ČSOP Ostrava-Hrabůvka, ZO ČSOP Svitavy, 9. ZO ČSOP Praha, členové Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny z Malinova a z Bratislavy, celá řada pionýrských oddílů a svazáků z gymnázií a samozřejmě se každoročně několikrát v knize opakuje zkratka KOTŽP CŠV SSM VUT Brno a pod ní jména tradičně nejspolehlivějších brigádníků - Brontosaurů z brněnského Vysokého učení technického. Rok 1987 bude pro akci Dno zřejmě poslední, neboť v listopadu by měly vody nádrže celý prostor zaplavit. Doufejme, že dobrovolným ochráncům vydrží síly, že i Správa CHKO Pálava, která zajišťuje převoz rostlin, bude mít dostatek prostředků a že se nám tedy podaří zachránit co nejvíce vzácných rostlin. Času je opravdu málo a voda bude nezadržitelně stoupat.

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu