Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Netopýr pestrý na Novém Hrádku


Antonín Reiter, č. 2/2013, s. 14-15

Při pravidelném zimním sčítání netopýrů objevili letos zoologové na tradičním netopýřím zimovišti ve zřícenině Nového Hrádku v národním parku Podyjí sedm jedinců ohroženého netopýra pestrého, charakteristického stříbrnou srstí na hřbetě. Při zimování pozorují odborníci netopýra pestrého v Podyjí jen velice ojediněle. Je to sice druh skalních štěrbin, a tak by se zdálo, že v Podyjí bude mít ideální životní podmínky. Nicméně za 23 let sledování byl na Novém Hrádku zjištěn pouze třikrát. Mimo národní park tohoto zajímavě zbarveného středně velikého netopýra v minulých letech odborníci zaznamenali i ve sklepeních hradu Bítova. Nejčastěji však zřejmě zimuje v různých úkrytech na domech přímo ve Znojmě. Ke známým úkrytům netopýrů pestrých ve Znojmě i jiných městech patří štěrbiny mezi panely bytovek, štěrbiny pod parapety oken nebo větrací průduchy plynových kamen.

Podobná místa zřejmě vyhledávají i další druhy, o nichž je zatím z České republiky známo jen málo zimních údajů. Patří mezi ně například netopýr parkový, netopýr jižní (též: n. vroubený) či netopýr Saviův.

Letošní zimní sčítání netopýrů se uskutečnilo na přelomu ledna a února. Na pravidelně sledovaných zimovištích v národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu, což jsou jedny z nejpestřejších netopýřích lokalit v Česku (z třicítky ve střední Evropě žijících druhů netopýrů se jich zde vyskytuje dvaadvacet), bylo sečteno celkem 250 netopýrů. Na okolních lokalitách celého Znojemska pak dalších 175 kusů. Mezi nejpočetněji zimující druhy zde tradičně patří vrápenec malý, netopýr hvízdavý a netopýr brvitý. Zatímco vrápenci osidlují řadu typů lokalit od sklepů a štol přes chodby v hrázi Vranovské přehrady až po přirozené podzemí Ledových slují, jsou netopýři brvití vázáni téměř výhradně na málo využívané vinné sklepy na východním okraji ochranného pásma parku. Jediným známým úkrytem netopýrů hvízdavých v Podyjí jsou hluboké štěrbiny skalních sklepení zříceniny Nového Hrádku.

Antonín Reiter

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu