Čtení na tyto dny

Bivak podle Platóna

(Jaromíru Tomečkovi)

Sedím v jeskyni
u skromného ohníčku
a navzdory možné pokutě
sleduji odrazy
na vápencové kůži skály

Platónova jeskyně
v lůně Moravského krasu

Ale odrazy nejsou stínem skutečnosti

Povolání: Romantik
Již bez místa
neboť romantismus
jest důvodem
k odebrání svéprávnosti
Tudíž: Bez nároků na honorář a penzi

Sedím v jeskyni
Neskutečné odrazy
skutečně krásné chvilky

(Jaroslav Kvasnica) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

Společná strážní služba


Petr Lazárek, č. 2/2013, s. 23

Návštěvníci národních parků Podyjí i Thayatal se mohou v čase hlavní turistické sezony setkat s národnostně smíšenou dvojicí strážců. Od roku 2004 se totiž na základě vzájemné dohody uskuteční každý rok asi šest společných strážních služeb organizovaných střídavě v obou národních parcích.

Smyslem této aktivity je především pomoc při komunikaci s návštěvníky ze sousedního státu a vysvětlení případných omezení a principů ochrany přírody. Velmi často se totiž stává, že turista přicházející ze sousedního území, který porušil návštěvní řád, čelí problémům spojeným s jazykovou bariérou, v některých případech jazykovou neznalost účelově předstírá. Častějšími „přestupci“ bývají turisté českého původu. Rakouský občan je totiž již ve své přirozenosti nesrovnatelně disciplinovanější a omezení vyplývající z návštěvního řádu přijímá většinou bez protestů jako drobnou oběť pro zachování přírody Podyjí. Český turista bývá někdy i na území sousedního státu tak trochu nihilistou nerespektujícím základní pravidla.

O jaké druhy přestupků se jedná? Jízda na kole po cestách určených pro pěší, splouvání Dyje, chůze mimo značené stezky nebo sběr hub (rakouští občané na rozdíl od nás konzumují většinou jen houby zakoupené v obchodech). Dlužno však podotknout, že drtivá většina setkání strážců s návštěvníky má přátelský a nekonfliktní charakter a obapolně jsou vnímána pozitivně. Turisté se ptají například na principy ochrany přírody uplatňující se na území sousedního národního parku, způsoby managementu na lesních i nelesních plochách či regionální vlastivědné zajímavosti. Strážce rád pomůže i zbloudilým turistům - orientace a práce s mapou bývá zase slabinou rakouských turistů, a to navzdory kvalitnímu značení v Podyjí.

Společné strážní služby jsou pak prospěšné i samotným strážcům obou parků. Práce v terénu je ideální pro rozvíjení jazykových znalostí, navázání a prohlubování osobních, pracovních a odborných vztahů a poznání území sousedního národního parku. Obohacující je v neposlední řadě i osobní kontakt s německy nebo anglicky hovořícími návštěvníky.

Petr Lazárek

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu