Čtení na tyto dny

Přítel

Ať bydlí tam
kde je dřív jaro
později podzim
nejlépe u řeky
kolem níž
by se dalo jít lesem
kde by se naše myšlenky
uklidněné
rozestoupily jako stromy -
aby se tolik netrápil
až vtrhnem do jeho pokoje
v kterém na nás slovy myslívá
zrovna když ubližujeme ženě
nebo se ztrácíme v strachu
že máme ze srdce
jen cestu
zkoušíme-li to sami
na svou pěst
se svým jsem

(Zdeněk Volf) 

 

Zasaď strom z národního parku Podyjí


Svatava Holubová, č. 2/2013, s. 44

Ne každá škola v naší republice má ve svém blízkém okolí takovou výbornou pomůcku k výuce přírodopisu a ochrany životního prostředí, jako je národní park. Školy ve znojemském regionu tuto výhodu mají a mohou tedy kdykoliv chráněnou přírodu navštívit. I přes zdánlivou dostupnost není však pro leckteré školské zařízení jednoduché zaplatit autobus a vyrazit na jeden vyučovací den do národního parku, někdy chybí peníze, jindy čas a v některých případech třeba jen chuť a inspirace pedagogů. S podobným problémem se setkávali i za hranicí, v rakouském národním parku Thayatal.

Proto pracovníci jeho správy připravili program pro nejmladší školáky, který prezentovali přímo ve školách. Smyslem programu bylo motivovat děti i učitele k návštěvě samotného chráněného území. Program byl koncipován jako přeshraniční projekt. Správa národního parku Podyjí se zúčastnila vzorového rakouského programu, který částečně převzala a upravila tak, aby zohledňoval místní podmínky. Pracovníci správy chodí do škol v regionu i mimo něj. V nich pak prezentují environmentální výukový program nazvaný Národní park přichází do škol a seznamují tak žáky a pedagogy s tímto jedinečným chráněným územím. Informace o území nejsou záměrně servírovány prostřednictvím počítačové techniky, ale děti samy nad obrázky a fotografiemi živočichů, rostlin a jejich biotopů slovně rozvíjejí své myšlenky a utvářejí si tak vlastní názor na přírodu. Samozřejmě nechybí ani praktické třídění odpadů. Velký důraz je v programu kladen na smyslové vnímání, kdy bezprostřední zážitek ze setkání dětí s přírodninami, které si mohou dobře prohlédnout, ohmatat, očichat i ochutnat, by měl být prostředkem k vytváření kladného emocionálního vztahu k přírodě. Konkrétní ukázky mají seznámit děti s tím, co mohou vidět v blízkém chráněném území a jak se tam mají chovat, aby z návštěvy získaly co nejvíce, a přitom přírodě neublížily. Podstatná část programu je zaměřena na poznávání cílových, převážně listnatých dřevin národního parku Podyjí, k nimž patří například buk lesní či dub zimní.

Na základě poznatků získaných z těchto programů jsme se v dubnu roku 2011 při příležitosti Dne Země a současně k 20. výročí vzniku národního parku Podyjí obrátili prostřednictvím tisku, internetu a e-mailů k široké veřejnosti s výzvou Zasaď strom z národního parku Podyjí. Jejím prvořadým smyslem bylo oslovit na základě léta probíhající spolupráce na poli environmentální výchovy školy a školská zařízení znojemského okresu. Právě sem, do škol, k dětem, jsme chtěli výsadbou stromků a následnou péčí o ně symbolicky přenést kousek chráněné podyjské přírody.

Naše původní představa, že si školy vyberou pro účel výsadby sazenic pozemky v jejich bezprostřední blízkosti, aby bylo možné se o stromky co nejlépe postarat, nebyla vždy možná. V těchto případech jsme školy požádali, aby se obrátily na své zřizovatele, tedy obce, a společně s nimi vybraly k výsadbě vhodné pozemky, např. kolem vodotečí či cest, a to vždy s ohledem na následnou péči o ně. K výsadbě totiž byly připraveny tříleté prostokořené sazenice dubu zimního vyzvednuté z naší lesní školky, u nichž byla následná péče po vysazení do volné přírody nutnou podmínkou. K sazenicím dubů byly navíc novým vlastníkům předány i informační cedulky sdělující smysl a důvod výsadeb. Mnohé z těchto škol spojily odebrání sazenic dubů i s exkurzemi v Podyjí a s následnou prohlídkou návštěvnického střediska Správy NP Podyjí v Čížově. Zde bylo možno kromě stálé expozice zhlédnout i výstavu vítězných dětských prací, která vzešla z 11. ročníku celostátní výtvarné soutěže Příroda kolem nás. Žáci tu také měli možnost absolvovat environmentální výukový program zaměřený na přírodovědné znalosti, které si na závěr ověřili při vyplnění pracovních listů.

Jak jsme od počátku předpokládali, největší zájem o akci projevily školy právě znojemského regionu. Velmi mile nás také potěšila odezva od obcí, zájmových organizací, občanských sdružení či spolků, ale i od samotných občanů, a to nejen v obcích bezprostředně přiléhajících k národnímu parku Podyjí. K naší výzvě se dokonce připojily i školy a na ně navázané obce i občanská sdružení z okresu Třebíč. Celkem výsadbu sazenic dubu zimního realizovalo 35 škol, 8 obcí a 10 zájmových sdružení, spolků a občanů. Do přírody bylo vysazeno téměř 700 sazenic dubu zimního. Vlastní výsadby se zúčastnilo, ať už prakticky, či jí bylo přítomno, na 2 000 žáků škol počínaje mateřskými přes školy základní až po střední. Z obcí a ostatních sdružení se výsadby zúčastnilo na 130 nadšenců, kteří stejně jako žactvo počítali s tím, že výsadbou nic nekončí, ale právě začíná…


Ing. Svatava Holubová - vedoucí návštěvnického střediska Správy národního parku Podyjí v Čížově

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu