Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

„Keřobraní“ v Pouzdřanské stepi


Pavel Dedek, č. 2/2013, s. 57

Ve dnech 16.-17. března se v národní přírodní rezervaci (NPR) Pouzdřanská step - Kolby uskutečnilo „Jihomoravské keřobraní“, organizované základní organizací Českého svazu ochránců přírody JARO z Jaroměře. Cílem akce byla pomoc jedné z nejvýznamnějších stepních lokalit v České republice, která již několik let pozvolna zarůstá křovinami a cenné stepní trávníky dusí nahromaděná stařina. Na akci se i přes nepřízeň počasí dostavilo velké množství dobrovolníků (celkem téměř 40 lidí) a podařilo se pokosit či vyřezat okolo tří hektarů nejzarostlejších částí NPR. Zdá se, že v těžších časech, kterými nyní státní ochrana přírody prochází, nabývá dobrovolnictví opět na významu a bez pomoci nadšenců ochotných věnovat praktické ochraně přírody svůj čas a energii to v řadě případů nepůjde.

Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům a všem účastníkům akce za pomoc a skvělé nasazení, se kterým se zhostili nelehkého úkolu navrátit alespoň částečně Pouzdřanské stepi pomalu uvadající lesk a slávu. Odměnou jim byl jen hřejivý pocit z dobře odvedené práce a z pomoci přírodě.

Pavel Dedek, CHKO Pálava

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu