Čtení na tyto dny

Pocta

Byli jsme vyznamenáni.

Nu ano,
letos na jaře
dostalo se nám mimořádné výsady.
V koruně naší borovice
založil si hnízdo pár pěnkav.

Já ovíván
přelety dříve vzácnými jak šafrán
jen popelím se v poctě důvěrou,
ty co chvíli zase kladeš na ústa
prst v roli starostlivé strážkyně.

A oběma nám duše obrůstají prachovými pírky.
A oběma nám jde k duhu
tohle filigránsky něžné sousedství
v zeleném velkoměstě veškerenstva.

(Josef Suchý) 

 

Doporučujeme ke čtení

Ubývá u nás ptáků?

Alena Klvaňová, č. 2/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Nová chráněná území v Brně

Vilém Jurek, č. 2/2024, s. 32-33, pro předplatitele

Přírodní řeky jako překvapení Polska

Roman Barták, č. 2/2024, s. 34-35

Návrat vlčího zpěvu Jaroslava Monte Kvasnici

Jiřina Lacinová, č. 2/2024, s. 44-45

Pouť na Svatou Horu II. Pěší putování

Václav Štěpánek, č. 1/2024, s. 2-6, pro předplatitele

Putování za vyplaveným dřevem

Petr Čermák, č. 1/2024, s. 20-22, pro předplatitele

Beskydy Rudolfa Jandy. Věnováno 50. výročí vzniku CHKO Beskydy

Václav Štěpánek, č. 1/2024, , pro předplatitele

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

„Keřobraní“ v Pouzdřanské stepi


Pavel Dedek, č. 2/2013, s. 57

Ve dnech 16.-17. března se v národní přírodní rezervaci (NPR) Pouzdřanská step - Kolby uskutečnilo „Jihomoravské keřobraní“, organizované základní organizací Českého svazu ochránců přírody JARO z Jaroměře. Cílem akce byla pomoc jedné z nejvýznamnějších stepních lokalit v České republice, která již několik let pozvolna zarůstá křovinami a cenné stepní trávníky dusí nahromaděná stařina. Na akci se i přes nepřízeň počasí dostavilo velké množství dobrovolníků (celkem téměř 40 lidí) a podařilo se pokosit či vyřezat okolo tří hektarů nejzarostlejších částí NPR. Zdá se, že v těžších časech, kterými nyní státní ochrana přírody prochází, nabývá dobrovolnictví opět na významu a bez pomoci nadšenců ochotných věnovat praktické ochraně přírody svůj čas a energii to v řadě případů nepůjde.

Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům a všem účastníkům akce za pomoc a skvělé nasazení, se kterým se zhostili nelehkého úkolu navrátit alespoň částečně Pouzdřanské stepi pomalu uvadající lesk a slávu. Odměnou jim byl jen hřejivý pocit z dobře odvedené práce a z pomoci přírodě.

Pavel Dedek, CHKO Pálava

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu