Čtení na tyto dny

Řeky se ptám

kam zmizeli jelci
zpod splavu

Tam zatím dál
stéká čas
Olejové skvrny
se roztékají ve vrásky
a zpod břehů
uniká život

s vodou zbytečně
rozšvihanou vlasci rybářů
stárneš

Je to i moje vina

Kdy jsem naposled
učinil pokání

(Otakar Štěpánek) 

 

Doporučujeme ke čtení

Pouť na Svatou Horu I

Václav Štěpánek, č. 4/2023, s. 26-31, pro předplatitele

Jsou cesty kamenů, květů a v nich návrat (krátká potulka rodnou i domovskou Vysočinou)

Miloš Doležal, č. 4/2023, s. 18-21, pro předplatitele

Když horizontálu cesty protne vertikála, pak se cesta stává poutí

Josef Kroutvor, Pavel Klvač, č. 4/2023, s. 2-3, pro předplatitele

Ohlédnutí za půlstoletím Ramsarské úmluvy

Jan Plesník, č. 3/2023, s. 2-5, pro předplatitele

K hydromorfologickému působení bobra evropského

Tomáš Just, č. 3/2023, s. 29-33

Algolog v mokřadech

Olga Lepšová-Skácelová, č. 3/2023, s. 39-41, pro předplatitele

Hnízdění ve věnci

Dagmar Pecková, č. 3/2023, s. 46-47

K jubileu Jana Hony Květa


Olga Skácelová, č. 4/2013, s. 26

Na sklonku letošního léta rozšířil řady stále aktivních, charismatických osmdesátníků RNDr. Jan „Hony“ Květ, terénní přírodovědec. K jubileu mu byl udělen čestný doktorát na Jihočeské univerzitě, kde se nadále dělí o své zkušenosti, ale především o nadšení a vztah k přírodě se studenty v kurzech z ekologie mokřadů.

S podrobnostmi jeho profesně i kulturně bohatého života se lze seznámit v časopise Živa, v Limnologických novinách i na dalších místech, zde mi dovolte pár glos, které vyplynuly ze setkání v posledních letech. Společná oslava osmdesátin Honyho a profesorky Aleny Sládečkové (spolu s manželem Vladimírem byla zakladatelkou aplikované hydrobiologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze) v kempu u Opatovického rybníka byla vzpomínáním na jejich léta studentská a profesní, a tím jsme se všichni přenesli více než půl století zpátky, do světa nadšených pedagogů - přírodovědců, které jsme sami nezažili a známe je jen jako „pojmy“. J. Květ vyprávěl, jak při jedné z prvních fakultních exkurzí dostal na starost mapy a orientaci v terénu a od té doby se ustálilo úsloví „za všechno může Hony“. A to jeho kolegové a následníci rádi potvrdí: Hony Květ vynalezl a zavedl český ekvivalent „mokřad“ k anglickému výrazu „wetland“, spolu s dalšími odborníky je „odpovědný za zavedení ekologie mokřadů jako vědecké disciplíny, za organizaci mezinárodních projektů v době, kdy spolupráce mimo socialistický blok nebyla vůbec samozřejmá, může i za ustanovení Biosférické rezervace Třeboňsko a vytvoření i přijetí zákona o ochraně přírody a krajiny a mnoho jiného… a hlavně za pěstování vztahu ke krajině i pro další generace. Ostatně, jeho Krajina srdce v tomto čísle Veroniky je toho dokladem.

Olga Skácelová

csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu