Čtení na tyto dny

Pohyb

Je také únava
teprve tisíciletého jazyka
(mé řeči)

Je také únava
teprve dvousetletých stromů
(mé ulice)

Louka navečer povadla —

Už dlouho nepršelo
a neozval se cvrček
(má duše)

Auta na vzdálené dálnici
svítí  Třou si
pneumatiky o asfalt

ropný derivát
o ropný derivát
a ropný derivát

je žene

(František Schildberger)

Doporučujeme ke čtení

Máme mít starost o kyslík?

Jan Hollan, č. 4/2019, s. 6-7

Tragédie překotných výsadeb ovocných stromů v krajině

Martin Lípa, č. 4/2019, s. 21-23

Nechme les důstojně zemřít

David Veselý, č. 4/2019, s. 30, pro předplatitele

Vcházení do obrazů V – František Richter

Petr Halas, Jan Lacina, č. 4/2019, s. 40-43, pro předplatitele

Kůrovec – nechtěný škůdce nebo přirozená součást našich lesů?

Josef Kašák, Jiří Foit, Petr Martinek, č. 3/2019, s. 2-5, pro předplatitele

Lesnická ekonomika více méně pod politickým tlakem

Róbert Babuka, č. 3/2019, s. 6-7, pro předplatitele

Mezi špičkami ledovců

Ema Wayan Danielová, č. 3/2019, s. 29

Babylonské zmatení jazyků

David Veselý, č. 3/2019, s. 36

Aktuální číslo

Záchranné pěstování rostlin v soukromých zahradách


Hana Pánková, Karel Kříž, č. 4/2019, s. 16-18, pro předplatitele
Jedním z klíčových prvků propagace programu Záchranné pěstování v soukromých zahradách je pořádání seminářů přímo v obcích.
Jedním z klíčových prvků propagace programu Záchranné pěstování v soukromých zahradách je pořádání seminářů přímo v obcích. Foto H. Pánková, K. Kříž

Vcházení do obrazů V – František Richter


Petr Halas, Jan Lacina, č. 4/2019, s. 40-43, pro předplatitele
Členitý reliéf v okolí Lomnice u Tišnova si zachoval vysoký podíl trvalých vegetačních formací, dokonce přibylo zapojených lesních porostů, ubylo však sadů a polokulturních luk.
Členitý reliéf v okolí Lomnice u Tišnova si zachoval vysoký podíl trvalých vegetačních formací, dokonce přibylo zapojených lesních porostů, ubylo však sadů a polokulturních luk. Foto Petr Halas
csop veronica
facebook
Naším posláním je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
ISSN 1213-0699 | ZO ČSOP Veronica | Panská 9, 602 00 Brno | mapa stránek časopisu